Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Tjenesterejser, regler og satser for kørsel, overnatning m.v.

Om rejsegodtgørelse, aktuelle satser 2016

Skolens medarbejdere modtager godtgørelse for rejseudgifter efter de regler der følger af overenskomsterne og aftale ansættelsesvilkår. I praksis vil det sige, at man følger statens regler om tjenesterejser og om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter. 

Undervisningsministeriet har udsendt en vejledning (19. juni 2003) om kørselsgodtgørelse. I vejledningen præciseres betingelserne for at udbetale kørselsgodtgørelse, herunder reglerne om kørselsbemyndigelse. 

Satserne reguleres hvert år pr. 1. januar. Pr. 1. januar 2016 udgør de mest almindelige satser:

  • Almindelig godkendt kørsel: 1,99 kr. pr. km.
  • Kørsel i henhold til bemyndigelse: 3,63 kr. pr. km.
  • Time og dagpenge når alle måltider er betalt: 102,25 kr. pr. døgn.
  • Time og dagpenge uden måltidsreduktion: 409,00 kr. pr. døgn.

Godtgørelserne er skattefri, men udbetalingerne skal oplyses til skattevæsnet.

Se mere om de aktuelle cirkulærer og regler nedenfor.
(Opdateret: 05.01.2016)

Kørsels- og rejsegodtgørelse 2016, nye satser, nyt cirkulære 

"Kilometer-pengene" (satser for transportgodtgørelse i forbindelse med tjenesterejser) er faldet fra 2015 til 2016. Time-dagsatserne ("diæter") er sat en lille smule op fra 2015 til 2016.

Satserne fremgår af Moderniseringsstyrelsens cirkulære af 18. december 2015
(Opdateret:  05.01.2016)

Hent cirkulære om satserne for 2016

Om rejsegodtgørelse, aktuelle satser 2015

Skolens medarbejdere modtager godtgørelse for rejseudgifter efter de regler der følger af overenskomsterne og aftale ansættelsesvilkår. I praksis vil det sige, at man følger statens regler om tjenesterejser og om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter. 

Undervisningsministeriet har udsendt en vejledning (19. juni 2003) om kørselsgodtgørelse. I vejledningen præciseres betingelserne for at udbetale kørselsgodtgørelse, herunder reglerne om kørselsbemyndigelse. 

Satserne reguleres hvert år pr. 1. januar. Pr. 1. januar 2015 udgør de mest almindelige satser:

  • Almindelig godkendt kørsel: 2,05 kr. pr. km.
  • Kørsel i henhold til bemyndigelse: 3,70 kr. pr. km.
  • Time og dagpenge når alle måltider er betalt: 101,00 kr. pr. døgn.
  • Time og dagpenge uden måltidsreduktion: 404,00 kr. pr. døgn.

Godtgørelserne er skattefri, men udbetalingerne skal oplyses til skattevæsnet.

Se mere om de aktuelle cirkulærer og regler nedenfor.
(Opdateret: 22.01.2015)

Kørsels- og rejsegodtgørelse 2015, nye satser, nyt cirkulære 

"Kilometer-pengene" (satser for transportgodtgørelse i forbindelse med tjenesterejser) er faldet fra 2014 til 2015. Nedsættelsen udgør 5 øre pr. km. for almindelig godkendt kørsel og 3 øre pr. km. for kørsel i henhold til bemyndigelse. Time-dagsatserne ("diæter") er sat en lille smule op fra 2014 til 215. Hoteldispositionsbeløbet er ændret pr. 19. marts 2015.

Satserne fremgår af Moderniseringsstyrelsens cirkulære af 23. april 2015
(Opdateret:  05.05.2015)

Hent cirkulære om satserne for 2015

Vejledning om kørselsgodtgørelse 

Undervisningsministeriet har den 19. juni 2003 udsendt en vejledning omkørselsgodtgørelse til alle institutioner under Undervisnignsministeriet, herunder frie grundskoler
(Oprettet 11.02.2009)

Hent vejledningen

Tjenesterejseaftalen 

Aftalen indeholder regelsættet for udbetaling godtgørelser for rejser der foretages i forbindelse med udførelsen af arbejdet på skolen. Navnlig kørselsgodtgørelse og time-, dagpenge når rejsen indebærer overnatning er aktuelle
(Opdateret 01.01.2012)

Hent tjenesterejseaftalen

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning