Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Sofiehøj Friskole

Hornsherredvej 446
4070 Kirke Hyllinge
Tel: 4640 0172
Fax:
E-mail
Hjemmeside

Sofiehøj Friskole

Formålet med skolens virke er at give vores børn LÆRING FOR LIVET gennem de bedste sociale og faglige forudsætninger, hvor kerneværdierne er fællesskab, et højt fagligt niveau og gensidig respekt.

Baseret på den lokale forankring tilbyder skolen trygge rammer for børnene med nærværende voksne.

Skolen vil være et sted, hvor børnene glæder sig til at komme og vil give børnene lysten til at lære og lære fra sig, samt tro på egne og andres evner – en skole for livet, der støtter op om det hele menneske.

Skolen tilbyder undervisning fra 0. til 9. klasse baseret på høj faglighed – både i grundfagene og de praktiske/musiske fag. Gennem brug af forskellige læringsformer og undervisningsdifferentiering tilpasses undervisningen til den enkelte elevs behov, så f.eks. både drenge og piger stortrives på skolen.

Den omgivende natur vil i høj grad blive inddraget i undervisningen, samt i fritiden til leg og motion. Børnene styrkes i deres forståelse af bæredygtighed – lokalt og globalt.

Skolen lægger vægt på et stort forældreengagement og -ansvar i dagligdagen. Et stærkt sammenhold mellem forældrene skaber tryghed og trivsel for børnene. Det forpligtende fællesskab i skolen gør, at børnene trives fysisk og psykisk.

Skolen er uafhængig af politiske og religiøse interesser.

Årets gang markeres af en række fælles arrangementer for alle klassetrin.

Fakta om skolen

Elevtal:
208
Klassetrin:
bh.kl. - 9.
Grundlagt:
2012
Skoleleder:
Elisabeth Haulund
Formand:
Heidi Hammerlund Jørgensen

Besøg skolens hjemmeside

Skole på kort