Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Østerbro Lilleskole

Sionsgade 5 A
2100 København Ø
Tel: 3929 7114
Fax: 3929 7116
E-mail
Hjemmeside

Østerbro Lilleskole

Østerbro Lilleskole – i daglig tale kaldet ØBS – med elever fra bh.kl.-9.kl. beliggende på ydre Østerbro.

 

Skolen er opdelt i teams:

Yngstegruppen med bh.kl - 2.kl.

Mellemgruppen: 3.kl. - 5.kl.

Ældstegruppen: 6.kl. - 9.kl.

 

Til skolen hører en integreret skolefritidsordning.

 

Vi arbejder emne- og temaorienteret såvel i som på tværs af klasserne. Skolen benytter fleksible undervisningsmetoder og – former.

 

Skolen er faglig, kreativ og social, og tager udgangspunkt i børns og voksnes potentialer og kompetencer. Den sociale dimension er udgangspunkt for faglig udvikling. Skolen har en tydelig profil vedrørende mobning, og der er villighed til konfliktløsning. Alle føler sig velkommen og føler rummeligheden. Dette giver børnene følelsen og oplevelsen af at være vigtige for det forpligtende fællesskab.

 

Skolen har en klassekvotient på max. 24 elever. På skolen arbejder vi med at have gensidig respekt for opgaver og aftaler, hvilket giver børnene medansvar for egen læring. Formålet er at gøre børnene rede til og erfarne med at stille spørgsmål og undre sig kritisk i forhold til det samfund, de lever i og senere skal fungere selvstændigt i.

 

Det er skolens hensigt, at børnene skal have følgende med i rygsækken, når de forlader ØBS:

- Selvværd, handlekraft

- Det nytter at gøre noget

- Have lært at begå sig i forskellige sammenhænge

- Social forståelse - være opmærksom på andre

- Man er ikke bange for det ukendte

- Højt fagligt niveau

- Anvendelig viden hos den enkelte

- Have lært at lære

- Bevaret lysten til at lære i hele skoletiden

 

Fakta om skolen

Elevtal:
197
Klassetrin:
bh - 9, fritidsordning
Grundlagt:
1970
Skoleleder:
Jasmin Heide
Formand:
Sune Warberg Clausen

Besøg skolens hjemmeside

Skole på kort