Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Skoleledere

Ansættelsesbevis: skoleledere 

Dette ansættelsesbrev anbefales af Lilleskolernes Sammenslutning og øvrige skoleforeninger.

Hent ansættelsesbevis

Skemaer angående intervalløn, øvrige lederes løn, engangsvederlag og resultatløn mv.

Diverse skemaer med informativ tekst

Aftale vedrørende intervalløn

Lønaftale vedrørende øvrige ledere

Engangsvederlag og resultatløn til ledere

Overgangsværktøj viceskoleleder fra intervalløn til basisløn

 

Vedrørende konstituering af viceskoleleder som skoleleder i midlertidig periode

Skolens bestyrelse kan udpege viceskolelederen som konstitueret skoleleder i en midlertidig periode, når/hvis der opstår vacance på skolelederfunktionen. Viceskolelederen er ifølge sit ansættelsesbrev forpligtet til at påtage sig hvervet som skoleleder i en sådan konstituteringsperiode. 

Ved indgåelse af en sådan konstitueringsaftale udarbejdes:

  • Konstitueringsaftale: Heri skrives alene, at viceskolelederen er blevet konstitueret som skoleleder for en given periode, hvorefter viceskolelederen vender tilbage til sin hidtidige ansættelse. 
  • Bilag - Opgave-/indholdsbeskrivelse: Som bilag til aftalen kan der udarbejdes en oversigt over opgaver, som varetages af den konstituerede leder. Heri kan anføres, hvad den konstituerede leder skal sikre i forhold til opgaveløsningen, særlige opgaver, der har prioritet, evt. projekter, der er aftalt eller der kan være en henvisning til den opgavebeskrivelse, som normalt ligger for skolelederen. 
  • Bilag - Lønaftale: Endelig skal der være en lønaftale for aflønning af den konstituerede skoleleder. Denne skal som minimum sikre, at viceskolelederen opnår en løn, som ligger inden for det givne basisløninterval, som er relevant for en skoleleder på en skole af den givne størrelse. 

For konsituering af en lærer som midlertidig skoleleder, se under ansættelsesbrev for lærer og bh.kl