Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Børneattester

Det er lovpligtigt for en skole at indhente børneattest for alle ansatte, der færdes blandt børn og under under 15 år

Hent bekendtgørelse om indhentelse af børneattest

Rekvirer børneattest via politiet

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning