Lilleskolernes Sammenslutning

Bliv opdateret

Bestyrelsesposten udkommer elektronisk den første tirsdag i måneden, bortset fra juli og august

Nyhedsbrevet indholder artikler, informationer og kort nyt om skoler, ledelse, lovgivning, tilskud m.v.

Bestyrelsesposten 2010

Bestyrelsesposten nr. 37, 7. december 2010 

Bestyrelsesposten giver en forsmag på Lilleskolernes Bestyrelsestræf 2011, hvor deltagerne skal igennem en Teori U-proces under overskriften "På vej mod fremtidens skole".

Desuden er der nyt om finanslov 2011, som giver en meget lille indrømmelse til de frie grundskoler. Og så ønsker formanden i sin klumme alle en glædelig jul og et godt nytår med ønsket om, at lilleskolernes fællesskaber også fremover vil være udfordrende og undersøgende i forhold til det samfund, der venter.

Læs om dette og meget mere i Bestyrelsesposten, som er Lilleskolernes månedlige nyhedsbrev til bestyrelsesmedlemmer (Opdateret: 07.12.2010)

Hent Bestyrelsesposten nr 37

Bestyrelsesposten nr. 36, 2. november 2010 

Nye lærere skal være med til at påvirke, udvikle og ændre skolen; men hvordan engagerer og forpligter vi lærerene, spørger Lilleskolernes formand. Hvad gør Lilleskolerne ved genopretningspakken? - Og hvad kan man selv gøre ude på skolerne? Regeringen foreslår stramninger af tilsynet i sin ghettoplan - nu skal frie grundskoler kunne tvinges til at bruge de nationale test. Lilleskolen i Odense vinder plakatkonkurrencen 2010. 

Læs om dette og meget mere i Bestyrelsesposten, som er Lilleskolernes månedlige nyhedsbrev til bestyrelsesmedlemmer (Opdateret: 02.11.2010)

Hent Bestyrelsesposten nr 36

Bestyrelsesposten nr. 35, 6. oktober 2010 

På Lilleskolen i Odense er der plads til nytænkning - blandt andet har man udviklet visuelle værktøjer til trinmål - stort skoleportræt. Bestyrelsen skal sikre udvikling og uddannelse for skolens ledelse, skriver Lilleskolernes næstformand; mens formanden efterlyser flere ambitioner fra regeringen i en kritisk kommentar til det forliste forsøg på partnerskab om 7 ambtiøse mål for en bedre folkeskole. Læs også om undersøgelse der viser, at de frie skoler sender flest elever til ungdomsuddannelserne sammenlignet med folkeskolen. En anden undersøgelse viser at Lilleskolerne tager socialt ansvar ved at bruge mange penge på fripladser og søskenderabet. Læs om dette og meget mere i Bestyrelsesposten, som er Lilleskolernes månedlige nyhedsbrev til bestyrelsesmedlemmer (Opdateret. 06.10.2010)

Hent Bestyrelsesposten nr 35

Bestyrelsesposten nr. 34, 7. september 2010 

Forslag til finanslov for 2011. Interview med S og SF´s uddannelsesordførere, Christine Antorine og Pernille Vigsø Bagge om oppositionens planer mht. de frie grundskolers økonomi og regeringens genopretningspakke. Formnden giver fem argumenter for at holde fanen højt, når man vælger en lilleskole til sit barn. Lillekolenes plakatkonkurrence. Foreningens bestyrelse drøfter fremtidens specialundervisning, Samarbejde mellem skolerne om Lilleskolefestivalen. Læs om dette og meget mere i Bestyrelsesposten, som er Lilleskolernes månedlige nyhedsbrev til bestyrelsesmedlemmer (Opdateret: 08.09.2010)

Hent Bestyrelsesposten nr 34

Bestyrelsesposten nr. 33, 1. juli 2010 

Hold hovedet koldt - og vær klar til at trække i arbejdstøjet efter sommerferien, når bestyrelser og skoleledelser skal igang med at tackle udfordringerne og spotte mulighederne i forbindelse med regeringens økonomiske indgreb, som betyder strammere økonomi på de frie grundskoler. Gennemgang af hvordan og hvornår "genopretningspakken" og "1 % dispostionsbegrænsningen" slår igennem. Læs om dette og om skolens vedtægter som skal til eftersyn samt om aktuelle nyheder i juni måned (Opdateret: 04.07.2010)

Hent Bestyrelsesposten nr. 33

Bestyrelsesposten nr. 32, 8. juni 2010 

Genopretningsaftalen er måske et forvarsel om en ny måde at tænke tilskud. Aftalen betyder lavere tilskudstakster på Finanslov 2011. Bestyrelsesarbejde kræver at hjertet sidder på rette sted - og at man dygtiggør sig - læs reportage fra Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Læs også om hvordan bestyrelsen er kommet igang efter nyvalg på Repræsentantskabsmødet - og bliv ajourført med nyheder om og fra skoler. Bestyrelsesposten er et månedligt nyhedsbrev henvendt til bestyrelsesmedlemmer på Lilleskolernes 54 medlemsskoler (Opdateret: 09.06.2010)

Hent Bestyrelsesposten nr. 32

Bestyrelsesposten nr. 31, 4. maj 2010 

Lilleskolernes formand, Søren Erhard Hansen byder i sin klumme velkommen til et nyt bestyrelsesår på skolerne og i foreningen.

Læs også: Referat af Repræsentantskabsmøde 2010 -  Tilsyn med friheden: Rapport fra en skole, der har gennemgået Skolestyrelsens "ekstremisme-tilsyn" -  Frie skoler tager ansvar: debatindlæg fra Nørrebro Lilleskole bragt i Politiken d. 9. april  Kort nyt om lilleskoler og frie grundskoler Bestyrelsesposten er LILLESKOLERNES månedlige nyhedsbrev til skolernes bestyrelsesmedlemmer (Opdateret: 17.05.2010) 

Hent Bestyrelsesposten nr 31

Bestyrelsesposten nr. 30, 6. april 2010 

Videreuddannelse i praksis betaler sig på langt sigt, skriver Lilleskolernes formand, Søren Erhard Hansen i sin klumme. Det handler bl.a. om introforløb for nyansatte og diplomuddannelse i ledelse. Læs også om: Ny elevtalskrav i friskoleloven og ny mulighed for filialskoler ved internationale skoler - ændring af vejledningsloven gør uddannelsesplaner obligatoriske og indfører uddannelsespligt - ny mulighed for betalt tutor ved ansættelse ar årspraktiskan - aktuelle nyheder samlet op fra marts måned. Bestyrelsesposten er LILLESKOLERNES månedlige nyhedsbrev til skolernes bestyrelsesmedlemmer (Opdateret: 06.04.2010) 

Hent Bestyrelsesposten nr 30

Bestyrelsesposten nr. 29, 2. marts 2010 

Staten har iværksat tilsynsrunde om frihed og folkestyre. Lovforslag om elevtalskrav ændres efter skoleforeningernes møde med undervisningsministeren. Et anderledes introforløb for nyansatte. Aktuelle nyheder samlet op fra februar måned. I klummen spørger Lilleskolernes formand om tilsynet ikke er ved at udarte sig til et tilsyn med borgerne? Læs mere i LILLESKOLERNES månedlige nyhedsbrev til skolernes bestyrelsesmedlemmer

Hent Bestyrelsesposten nr. 29

Bestyrelsesposten nr. 28, 2. februar 2010 

Skolen er for børn - ikke for politiske skøjteløbere! Men hvem gruser så den skolepolitiske glidebane? Spørger Lilleskolerne formand, Søren E Hansen. 

Skoleportræt: Onsbjerg Lilleskole på Samsø er "En tryg ø på øen". Madordnjingen spiller en helt central rolle på denne mobbefri lilleskole, som også kan fortælle om et stærkt forældreengagement.  Lovforslag om elevtalskrav og filialer ved interenationale skoler er overflødigt, mener Lilleskolerne. I Politiken har formanden skrevet om at "Lilleskolen er et fællesskab - ikke en demokratisk fribillet". Læs alt dette og en opsamling på nyhederne fra januar måned om og fra frie grundskoler og Lilleskolerne (Opdateret: 03.02.2010)

Hent Bestyrelsesposten nr 28

Bestyrelsesposten nr. 27, 5. januar 2010 

En aften med en klog mand og mange åndsfæller - forældresamarbejdet i perspektiv på en onsdag aften i november. Leif Sørensen, bestyrelsesmedlem på Roskilde Lille Skole, fortæller om regionsmøde i november, hvor flere end 60 bestyrelsesmedlemmer var forsamlet til foredrag, debat og erfaringsudveksling. 

Tilskudstaksterne til undervisning nedsat efter at Undervisningsministeriet har foretaget omberegning af taksterne. Den samlede bevilling - finanslovstaksten pr. elev - er ikke ændret. Omberegninen skete for at rette en fejl i tilskudsmatematikken. 

Elevtallet i grundskolen er faldende. I England indfører man en ombudsmand til at tage sig af klager fra elever. Nye skoleledere, Skolestyrelsen opretter særlig enhed for tilsyn med frie grundskoler, fra august 2010 kan der bevilges tilskud til at ansætte "pædagogisk medhjælp" som en specialundervisningsforanstaltning. Læs om dette og andet i det månedlige nyhedsbrev til skolernes bestyrelsesmedlemmer (Opdateret: 12.01.2010)

Hent Bestyrelsesposten nr. 27

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning