Lilleskolernes Sammenslutning

Bliv opdateret

Bestyrelsesposten udkommer elektronisk den første tirsdag i måneden, bortset fra juli og august

Nyhedsbrevet indholder artikler, informationer og kort nyt om skoler, ledelse, lovgivning, tilskud m.v.

Bestyrelsesposten 2012

Bestyrelsesposten nr. 60, 4. december 2012

Bestyrelsesposten indeholder denne gang Formand Søren Hansens kommentarer til regeringens folkeskoleudspil, skoleportræt af Albertslund Lille Skole, omtale af Lilleskoletræf 2013: bestyrelsestræffet + repræsentantskabsmødet skifter navn og skærper fokus, samt en reminder om valgperioden for tilsynsførende. Endelig er der KORT NYT, som samler op på november måneds aktuelle nyheder om skoler, ledere, økonomi, lederuddannelse, kurser, indsats mod sygefravær og meget mere
(Oprettet 05.12.2012)

Hent Bestyrelsesposten nr. 60

Bestyrelsesposten nr. 59, 6. november 2012

Bestyrelsesposten præsenterer denne gang den nye mediekampagne for De Frie Grundskoler, som starter op i disse dage og sætter fokus på det positive bidrag, de frie grundskoler giver til samfundet. Desuden bringes et portræt af den nystartede Ringsted Lilleskole, som med 105 elever er kommet rigtig godt fra start. Endelig er der kort nyt fra medlemsskolerne og Lilleskolefestivalen m.v. (Oprettet: 07.11.2012)  

Hent Bestyrelsesposten nr. 59

Bestyrelsesposten nr. 58, 2. oktober 2012 

Bestyrelsesposten gennemgår denne gang bl. a. den nye tilskudsmodel for specialundervisning, som bliver en 2-årig overgangsordning. Lovforslag vedrørende tilskud til inklusion af elever med ærlige behov på frie skoler er sendt i høring. Pengene er de samme – men fordelingen mellem skolerne vil ændre sig. Skolernes undervisningsmæssige forpligtelser ændres også. 

Desuden kan du læse om Århus Friskole, der bygger en NaturStation på 245 m2, som i samspil med den omkringliggende natur skal danne en indbydende og inspirerende ramme for læring og fordybelse i naturvidenskabsfag og værkstedsfag (Oprettet: 05.10.2012) 

Hent Bestyrelsesposten nr. 58

Bestyrelsesposten nr. 57, 4. september 2012 

Bestyrelsesposten gennemgår denne gang regeringens forslag til finanslov for 2013, som varsler et kraftigt fald i skolernes tilskud. Desuden kan du læse om AKF's nye undersøgelse "Privatskolerne og det sociale ansvar", som viser en overraskende lille forskel på elevers ressourcer i privatskoler og folkeskolen. Endelig er der kort nyt om bl.a. skoler, kurser, lønstatistik og nyanmeldte skoler (Oprettet: 05.09.2012) 

Hent Bestyrelsesposten nr. 57

Bestyrelsesposten nr. 56, 3. juli 2012 

Lilleskolerne til Folkemøde på Bornholm sammen med de andre skoleforeninger. Tak til Aalborg Friskole for en forrygende flot Lilleskolefestival 2012. Fremtidens læringsformer og undervisning i lilleskolerne - det er temaet for LUF 2013. Træf/kursus for bestyrelsesformænd om det gode bestyrelsesmøde. Ledertræf 2012. Nyt om skoler, lovgivning m.m. fra juni måned 2012. Sidst men ikke mindst en sommerhilsen fra Lilleskolernes formand, Søren Erhard Hansen
(Opdateret: 04.07.2012) 

Hent Bestyrelsesposten nr. 56

Bestyrelsesposten nr. 55, 4. juni 2012 

Formandens klumme: ”De smukke unge mennesker”, ”En ø på en ø” - portræt af Kegnæs Friskole, De frie skoler pakker kufferten og tager sammen til folkemøde på Bornholm, ”ledelsespotentiale skal frem i lyset”, om Lilleskolernes lederuddannelse og endelig kort nyt fra Lilleskoleverdenen

Bestyrelsesposten nr. 55

Bestyrelsesposten nr. 54, 1. maj 2012 

Repræsentantskab 2012 er i fokus i dette nummer af Bestyrelsesposten: Referat af Repræsentantskabsmødet (foreningens højeste myndighed) - formandens reflektion over mødet. Læs desuden om undervisningsministeriets tilsynsrunde med praktisk musiske fag i frie grundskoler, ændret lovgivning om specialundervisning inklusion i frie grundskoler, samt aktuelle nyheder om skoler og lovgivning i øvrigt (Opdateret: 09.05.2012) 

Hent Bestyrelsesposten nr. 54

Bestyrelsesposten nr. 53, 11. april 2012 

I bestyrelsesposten nr. 53, bliver der lagt op til debat om den restrukturering der er undervejs på specialundervisningsområdet i formandens klumme: Fra Cpr nummer til inklusion. Vi møder leder på Den lille Skole i København, Laila Isager, der giver et indblik i en skole med alenlang venteliste, hvis succes ifølge dem selv, skyldes at de har formået at skabe positive historier om skolen, der går fra mund til mund i samfundet. Ligeledes indeholder bestyrelsesposten et kort oprids af programmet til årets bestyrelsestræf samt en gennemgang af ændrede bestemmelser for godkendelser af vedtægter og endelig kort nyt fra Lilleskoleverdenen 

Bestyrelsesposten nr. 53

Bestyrelsesposten nr. 52, 6. marts 2012 

"Fra myter om ræverøde lærere og flippede forældre til en faglig stærk skole i takt med tiden" Sådan lyder overskriften på portrættet af Helsingør Lille Skole. I formandens klumme stilles spørgsmålet: Hvis er børnene. Desuden aktuelle nyheder om skoler, skoleledere, skolevalg og skolefrihed, krav til hjemmesider m.m. (Opdateret: 06.03.2012)

Hent Bestyrelsesposten nr 52

Bestyrelsesposten nr. 51, den 14. februar 2012 

Formandens klumme: "Hvordan lærer lærerne det afgørende ekstra",  flere elever vælger 10. klasse og nyt fra Aalborg friskole, der har oprettet 10. klasse 

Bestyrelsesposten nr. 51

Bestyrelsesposten nr. 50, den 1. februar 2012 

Invitation til bestyrelsestræf 2012 og Lilleskolernes repræsentantskabsmøde i Svendborg 

Bestyrelsesposten nr. 50

Bestyrelsesposten nr. 49, den 10. januar 2012 

Borgmester vil gøre op med støtten til fri- og privatskoler. Børne- og undervisningsministeren viser interesse for borgmesterens forslag.  Lilleskolerne svarer igen: Vil politikerne skabe mere ulighed - eller vil man arbejde for lige og bedre muligheder for alle? Debatten handler især om København, påpeger foreningens formand Søren Erhard Hansen i sin klumme, hvor han spørger om, hvem der forsvarer de frie skoler?  Det du læse mere om i denne bestyrelsespost

Læs også om:

  • Forslag om forenklet procedure for vedtægtsændringer
  • Begrænsninger i specialundervisningen i forbindelse med regeringens forslag om en mere inkludrende folkeskole
  • Nyheder fra skolerne - og om love og regler for skolerne 

Bestyrelsesposten nr. 49

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning