Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Ansættelsesbreve og lønaftaler

I menuen til venstre kan du: 

hente ansættelsesbreve og alle relevante skemaer til brug for aftaler om lederlønninger og løntillæg til lærere og børnehaveklasseledere.  Skemaerne er udarbejdet af parterne bag de respektive overenskomster. Det vil i praksis sige Lilleskolerne og den aktuelle faglige organisation.  

Lov om ansættelsesbeviser
Loven opregner de krav et ansættelsesbevis skal opfylde

Hent lov om ansættelsesbeviser

Find skoler

59 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning