Lilleskolernes Sammenslutning

Skoler og skoleliv

Overvejer I at vælge en eksisterende lilleskole til jeres barn - eller starte en ny skole selv?

Her kan I læse mere om medlemsskolerne samt finde inspiration til at starte jeres egen skole og evt. børnehave

Velkommen til Lilleskolernes Sammenslutning

Lilleskolernes Sammenslutning er en skoleforening, der leverer nysgerrige, kvalificerende og kritiske blikke på pædagogik, ledelse og samfund – altid med øje for børnene, skolen og det samfund vi laver skole i og til. Omdrejningspunktet for vores arbejde er at understøtte og udfordre medlemsskolerne i deres udvikling og sikre gode rammer og vilkår for at skolerne kan fungere i hverdagen og forfølge de mål og visioner de har – som pædagogiske og holdningsbaserede skoler. Det betyder, at vi insisterer på at give skolen og pædagogikken en central placering i alle de sammenhænge LS indgår i, at vi har ambitioner på skolens såvel som samfundets vegne, at vi stiller dristige spørgsmål til skolen og skolepolitiske tendenser og tiltag og at vi arbejder omhyggeligt med perspektiver på børn, skole og samfund.

Lilleskolernes Sammenslutning er et fællesskab for og omkring lilleskolerne, som orienterer sig indad i en interesse for lilleskolernes historie, udvikling og aktualitet, og som engagerer sig udad i det skole- og uddannelsespolitiske landskab – selvstændigt og i samarbejde med de andre frie grundskoleforeninger.

For os i Lilleskolernes Sammenslutning er lilleskolen ikke ét svar på at lave skole, men en evig samtale om det. Vi skal i Lilleskolernes Sammenslutning med andre ord ikke definere, hvad den gode eller rigtige lilleskole er, men skabe rammer for og rum til, at man på den enkelte skole, på tværs af skolerne og i samfundet, kan diskutere, reflektere over og forholde sig kvalificeret og kritisk til:

  • Hvorfor lilleskole?

  • Hvordan lilleskole?

  • Hvad er den gode lilleskole for dig, for jer og for samfundet?

Find den rigtige skole 

Lilleskolerne har 52 medlemskoler i Danmark. Du kan finde frem til en skole via en alfabetisk liste i "skoler på liste".

Senest opdateret: 15. maj 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os