Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

1. forpligtende forudsætning - Fastlæggelse og offentliggørelse af undervisningsmål og planer

Der er fire forpligtende forudsætninger i relation til stå mål med kravet. Den første omhandler fastlæggelse og offentliggørelse af undervisningsmål og planer.

Skolens centrale aktører, omverdenen og myndighederne skal vide, hvilke undervisningsmål og undervisningsplaner den frie grundskole følger. Den frie grundskole må derfor fastlægge, hvad der er dens undervisningsmål, og hvad der er dens undervisningsplaner. Den frie grundskole må desuden offentliggøre disse oplysninger på skolens hjemmeside.

Begreber

Folkeskolens Fælles mål Frie Grundskoler
Afsluttende kompetencemål (mål ved afslutning af faget i folkeskolen) Slutmål (mål ved afslutning af faget/fagområdet på den frie grundskole)
Kompetencemål på trinniveau Delmål (mål på bestemte tidspunkter i undervisningsforløbet - kun i nogle fag)
Læseplaner (Ministeriets vejledende læseplaner for faget) Undervisningsplaner (det grundlæggende faglige indhold og hvornår der abejdes med de forsellige færdigheds- og vidensområder i undervisningsforløbet)

To yderpoler

Der er mange forskellige kombinationsmuligheder, når den frie grundskole skal fastlægge dens undervisningsmål og undervisningsplaner. Der er to markante yderpoler og en lang række muligheder imellem disse.

Den ene yderpol – tilbagefaldsreglen

Følge folkeskolens mål og planer fuldt ud.
Den ene markante yderpol er så at sige der, hvor skolen vælger at lægge sig helt op ad folkeskolens undervisning. Det vil sige, at den frie grundskole følger folkeskolens Fælles mål fuldt ud samt ministeriets vejledende læseplaner fuldt ud. Den frie grundskole afviger dermed ikke fra målene, progressionen eller indholdet af undervisningen i folkeskolen på nogen måde; i fag, i emner, i organisering af undervisningen.

Denne markante yderpol, hvor den frie grundskole lægger sig helt op ad folkeskolens afsluttende kompetencemål, kompetencemål på trinniveau samt ministeriets vejledende læseplaner er samtidig den lovgivningsmæssige ”tilbagefaldsregel”. Det betyder, at hvis skolen ikke fastlægger og offentliggør dens afvigelser fra folkeskolens afsluttende kompetencemål, kompetencemål på trinniveau samt ministeriets vejledende læseplaner, så vil det være disse, som skolen bliver vurderet på og holdt op på i bl.a. tilsynssammenhæng.

Den anden yderpol – mest mulig frihed

Fastlægge og beskrive egne slutmål, delmål og undervisningsplaner.
Den anden markante yderpol er der, hvor skolen vælger at formulere helt egne slutmål, delmål og undervisningsplaner, hvori alle folkeskolens obligatoriske fag og emner dog skal kunne genkendes (se den 2. forpligtende forudsætning).

Muligheder derimellem

Følge folkeskolens mål – beskrive egne undervisningsplaner.
Den frie grundskole kan fastlægge, at den følger folkeskolens afsluttende kompetencemål for alle obligatoriske fag og emner. Den frie grundskole kan samtidig fastlægge, at den følger folkeskolens kompetencemål på trinniveau for alle obligatoriske fag og emner. Den frie grundskole kan stadig vælge at fastlægge og beskrive egne undervisningsplaner. 

Følge folkeskolens afsluttende kompetencemål – fastlægge og beskrive egne delmål og undervisningsplaner.
Den frie grundskole kan fastlægge, at den følger folkeskolens afsluttende kompetencemål for alle obligatoriske fag og emner. Den frie grundskole kan stadig vælge at fastlægge og beskrive egne delmål (minimum for de fag, hvor det er et krav, at frie grundskoler fastsætter delmål. Se den 2. forpligtende forudsætning) og fastlægge og beskrive egne undervisningsplaner. 

Følge folkeskolens mål og planer i nogle fag og emner – fastlægge og beskrive egne mål og planer i andre fag og emner.
Denne mulighed repræsenterer rigtig mange kombinationsmuligheder. Disse muligheder tages bl.a. i brug, hvor den frie grundskole i nogle bestemte fag / fagområder og emner afviger fra målene, progressionen, indholdet og organiseringen af undervisningen i folkeskolen.
For nogle fag/fagområder eller emner kan skolen fastlægge, at den følger folkeskolens afsluttende kompetencemål og evt. kompetencemål på trinniveau og evt. de vejledende læseplaner. Den frie grundskole kan samtidig fastlægge, at den for andre fag/fagområder eller emner beskriver egne slutmål, delmål og undervisningsplaner.

Den frie grundskole skal offentliggøre undervisningsmål og undervisningsplaner

Hvis den frie grundskole fastlægger, at den følger folkeskolens Fælles mål fuldt ud og de vejledende læseplaner fuldt ud (tilbagefaldsreglen), skal skolen oplyse om dette på skolens hjemmeside. Bemærk, at det ikke er nok at skrive, at skolen følger ”Fælles mål”. Det skal også fremgå, at skolen følger de vejledende læseplaner fuldt ud. Skolen skal samtidig henvise (f.eks. via et link) til folkeskolens Fælles mål og de vejledende læseplaner på hjemmesiden.

Hvor skolen afviger fra folkeskolens Fælles mål og de vejledende læseplaner, skal skolen offentliggøre dens beskrivelser af disse afvigelser i form af henholdsvis slutmål og for nogle fag delmål samt undervisningsplaner jf. ovenfor nævnte kombinationsmuligheder. Læs om kravene til beskrivelserne under den 2. forpligtende forudsætning.

Senest opdateret: 3. juni 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os