Lilleskolernes Sammenslutning

Databeskyttelsesforordningen

GDPR

 

General Data

Protection Regulation

Ansattes persondata

Det er nødvendigt at skolerne behandler en række oplysninger om den ansatte.

Inspiration til skolens "Instruks til ansatte"

Forslag til tekst og samtykke vedrørende ansattes persondata

Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold er blevet revideret i marts 2023. Opdateringen er sket i lyset af tilsynets seneste praksis, herunder om indhentelse af straffeattester og referencer. Datatilsynet har herudover præciseret en række afsnit, herunder om arbejdsgiverens oplysningspligt og videregivelse af personoplysninger. Endelig er vejledningens opbygning justeret for at gøre vejledningen mere letlæselig og brugbar.

Databeskyttelse i ansættelsesforhold er et komplekst område, hvor bl.a. de overordnede databeskyttelsesretlige regler, ansættelsesretlige regler samt kollektive overenskomster og aftaler har betydning for de behandlinger af personoplysninger, der sker på arbejdspladser og i fagforeninger mv.

Vejledningen forholder sig alene til de databeskyttelsesretlige aspekter og tager således ikke stilling til arbejds- og ansættelsesretlige regler. Den henvender sig til den eller dem på skolen, der har ansvar for skolens behandling af persondata generelt. Den kan godt læses fra ende til anden, men den kan passende bruges som opslagsværk.

Hent vejledning fra marts 2023

Vejledningen er i øvrigt omtalt i LS Aktuelt nr. 31 22/23

Senest opdateret: 18. april 2023/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os