Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Skolens IT-systemer

Der findes tre større udbydere af integrerede IT-systemer til brug i Frie grundskoler.

- Komit (Tidligere EDB-Brugsen)
- UV-Data (Dansk Skoledata)
- IST Tabulex

Systemerne indholder forskellige moduler til Bogholderi/Regnskab, Elevkartotek, Løn, Ventelistehåndtering, Opgørelse af arbejdstid, Skemalægning mv.

En del skoler bruger forskellige enkeltstående systemer og laver selv regneark til styring.

I Lilleskolernes Sammenslutning opfordrer vi til at gøre brug af netværket. Ønsker du en oversigt over Lilleskolernes brug af forskellige IT-systemer (inkl. forsikring/bank oa.) og kontakt til skolernes administration, så skriv til;

lars@lilleskolerne.dk

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os