Lilleskolernes Sammenslutning

For ledere

Kurser for skolens ledelse omfatter bl.a. Lederinternater, Lederiet, månedlige digitale møder og det store Ledertræf, der afholdes hvert år i uge 38.

Ledertræf

Ledertræf 2023

Ledertræffet danner igen i år rammen om mødet mellem skoleledere fra landets lilleskoler. I er guldet på træffet og til at inspirere og supplere jer får vi også besøg udefra – oplægsholdere vi kan diskutere og perspektivere skolen og lederens rolle, ansvar, mod, vilje og vilkår med.

Tid: Den 20.-22. september
Sted: Rørvig
For: Ledere

Invitation og tilmelding til Ledertræf 2023

Ledertræf 2022

Tre dage for lederne, hvor deres redskabskasse og mulighed for at danne forskellige netværk og andre samarbejder styrkes, og hvor der gives et refleksions- og sparringsrum ift. den enkelte leders praksis, udfordringer og ideer.

Tid: Den 21.-23. september
Sted: Sonnerupgaard Gods, Hvalsø
For: Ledere

Program og tilmelding til ledertræf 2022

Velkommen til Ledertræf 2021

Vi er ledere og lilleskoler i den situation verden nu engang er i og Corona eller ej, så skal skolen bestå - og vi skal finde vores greb og veje. Der er altid problemer, kriser og katastrofer - små som store. Spørgsmålet er derfor hvordan vi agerer, håndterer og tager styringen over dem - og ikke mindst også analyserer og reflekterer over, hvad de bringer med sig af spørgsmål til nye blikke og perspektiver på skolen. Læs mere i programmet til dette års ledertræf.

Program og tilmelding til ledertræf 2021

Til ledertræf 2021 vil I blandt andet møde:

Sigge Winther Nielsen: Entreprenørstaten og kontrakten mellem individ, institution og stat
Maja Plum: Humanisme, administration og uddannelse
Poul Nesgaard: Når man kaster lys på noget, gør man verden mindre
Bo R. Lindegaard M.fl.: Ramasjang, gak og løjer, kritik og pædagogik
Ole Fogh Kirkeby: Udsyn, forestillingsevne og vovomod

Velkommen til Ledertræf 2020

Hvis er børnene og hvem har ansvaret for deres opdragelse, undervisning og uddannelse? Det er spørgsmål, der ikke er blevet mindre centrale for lilleskolerne de seneste år, hvor interessen for og opmærksomheden på børnene, skolen og forældrene sjældent har været mere insisterende og omfattende. Medier, politikere, tænketanke, konsulentbureauer, etc. – alle har de ’gode’ bud på, hvordan vi får mest ud af børnene, så de og vi som samfund, har en fremtid. For det skorter ikke på dystopier: hvis ikke der gøres en ihærdig og vedvarende indsats for børnene, jo tidligere desto bedre, så er det slut. Det enkelte barn og hele Danmark vil ikke længere være konkurrencedygtigt, velfærdssamfundet vil forgå og, ja, call of Christmas.

Både stat og forældre vil have noget for pengene og (synlig, sammenligning, målbar) dokumentation for, at skolen har optimeret og forløst det enkelte barns fulde potentiale, så det kan gøre sig gældende på fremtidens arbejdsmarked.

Men hvad er det for en fremtid? Hvad er det for forestillinger om og forståelser af barnet, barndommen og skolen der er i og på spil? Hvordan og hvorfor skal (og kan) børns skolegang legitimeres ved at blive koblet til arbejdsmarkedet? Og hvor stiller det os – som lilleskoler og ledere på lilleskoler? Hvad er vores svar – greb og tilgange – ift. forældrene og omgivelserne? Hvordan holder vi fast i og sætter grænser for lilleskolens virke og virksomhed?

Tryk her for program og tilmelding

Velkommen til Ledertræf 2019

D. 18. - 20. september afholdes årets Ledertræf. I år under temaet: Holdninger der bærer - Lilleskolen, politik og samfund. 

Som skoler og skoleledere må vi spørge til og være skarpe på, hvilke samfundsanalyser- og diagnoser, der får plads på og sætter sig i skolen? Er med til at give mening og retning til skolens pædagogiske arbejde, indsatser og tilgange; til det fællesskab vi inviterer børn og voksne ind i. Hvad kalder det på ledelsesmæssigt at stå i spidsen for andre og nye bud på, hvilke spørgsmål samfundet stiller og skal stilles – og hvilke svar det kalder på? Hvordan er vi ledere for voksne, der skal danne børnene til at tage del i og have egne holdninger til samfundet?

Akkompagneret af oplæg og diverse indslag skal vi på årets ledertræf dykke ned i ’det politiskes’ plads på vores skoler. Hvor meget og hvordan fylder det? Skal det inviteres ind på eller holdes ude af skolen? Og hvad kalder det på af greb og tilgange fra lederen, at stå i spidsen for en skole med et klart (a)politisk projekt?

Vi glæder os til at diskutere, reflektere og være sammen med jer.

For tilmelding, invitation og program - klik her

Temaet for Ledertræf 2018 er "Slip galskaben løs". 

På årets træf skal vi kigge på, diskutere og udfordre, hvad der skal til for at vi tør slippe galskaben løs på vores skoler. Vi skal kigge på, hvorfra det utopiske potentiale på vores skoler kan udspringe og spørge: Hvordan er det muligt og hvad skal der til for at lave og lede en skole der ikke er og ikke skal være, som de andre?

I en tid hvor den offentlige snak om skolen, hvor de politiske reformer af skolen, hvor forældrenes forventninger til skolen og hvor nye læreres forståelse af skolen bredt set peger på, at skolen skal kunne beskrives, omskrives til tal og inspiceres transparent på alle niveauer, skal vi turde at holde fast i såvel som komme med nye bud på, hvad det vil sige at lave eksperimenterende progressiv skole? Lave lilleskole. Og ikke mindst også: hvorfor det er vigtigt?

Som en rød tråd træffet igennem er spørgsmålet: Hvordan får vi mod til galskaben ude på skolerne, når vi samtidig er påvirkede af, at vi skal være ’skoler’; mod til at sige ”det er sådan vi laver skole”; mod til at stå stille, når alle andre løber såvel som at turde tage de første skridt, når alle andre afventer; mod til at gå imod normerne og strømmen. Og ikke mindst også: hvad kalder dette på ledelsesmæssigt? Hvad vil det sige at være leder på en lilleskole?

Til at udfolde dette har vi allieret os med en række oplægsholdere og arrangeret indslag, der vil gribe om og pege på, hvordan man som leder kan understøtte og udfordre galskaben: hvad kalder det på af greb og perspektiver? Og hvad kalder det på af diskussioner, refleksioner og kritisk stillingtagen til skolens hverdag og visioner, så forældre, lærere og børn er med og forstår meningen med galskaben. Og så man som leder kan tage afsæt i et værdimæssigt grundlag – der også er pædagogisk – i sin ledelse af skolen.

Årets ledertræf afholdes på Kobæk Strand, onsdag den 19. september til fredag den 21. september. 
På træffet vil du bl.a. møde:

Signe Lopdrup
Lars Henrik Schmidt
Per Jepsen
Ulla Ambrosius Madsen
Mads Ananda Lodahl
Knud Romer

Og naturligvis også dine kolleger fra andre lilleskoler.

Vi glæder os til at diskutere, reflektere og være sammen med jer.

Hent invitation/program for Ledertræf 2018
Tryk her for tilmelding

Temaet for Ledertræf 2017 er "Har ledelse spist pædagogikken på lilleskolerne?". 

Er ledelse blevet en disciplin med en værdi i sig selv? En værdi, der potentielt bliver til udenfor og stiller sig på afstand af skolen – og skolens pædagogiske værdier?

På årets træf skal vi se på og udfordre selve grundlaget for at tale, tænke og gøre ledelse. Og det skal vi, fordi det kræver god ledelse at lave lilleskole; at lave skoler med kant, med indblik og udsyn, med kritik og refleksion, med nærhed, nærvær og næring og meget mere. Men hvad er god ledelse? Dét er der mange bud på og særligt over de sidste år har ledelse, vigtigheden af ledelse og bud på den gode ledelse fyldt godt i den offentlige debat om samfundet og dets institutioner og virksomheder. Men hvad ligger der i denne bevægelse, hvad bærer den på af bestemte forståelser af ledelse – dens betydning, funktioner og rolle – og risikerer vi, at disse forståelser af ledelse sniger sig ind på og ind i vores skoler; som værktøjer der potentielt overtager det emne, det skal forarbejde?

Til at udfolde dette har vi allieret os med en række oplægsholdere og arrangeret indslag, der vil gribe om og pege på, hvordan man som leder kan understøtte og udfordre et fælles: Hvad er det vigtige? Hvorfor laver vi skole? Hvordan giver vi plads til diskussioner og refleksioner og kritisk stillingtagen til vores hverdag og visioner? Så forældre, lærere og børn er med/forstår meningen med galskaben – og så man som leder kan tage afsæt i et værdimæssigt grundlag – der også er pædagogisk – i sin ledelse af skolen.

Årets ledertræf afholdes på Christiansminde i Svendborg, fra den 20. - 22. september. På træffet vil du bl.a. møde:

Lene Tanggaard
Niels Henrik Krause-Jensen
Olav Hesseldahl
Bo Jacobsen
Katrine Wiedemann
Mads Brügger

Hent program og invitation

Klik her for tilmelding

 

Temaet for Ledertræf 2016 er "Lilleskolen - folkets skole?"

Hvorfor laver vi skoler og for hvem laver vi skoler? Inkluderer vores skoler og skoleform bestemte grupper af samfundet, mens den ekskluderer andre? Er vores skoler, og skal de overhovedet være, skoler for folket og hvad forstår vi som folket?

Udgangspunktet for træffet er således spørgsmålet om ”folkets skole?”. Og det er det fordi, det giver anledning til en lang række refleksioner over og forhåbentlig også redskaber til at legitimere, hvorfor vi gør som vi gør – på vores skole og som skoler i og af samfundet. Hvad er vigtigt for os at holde fast i og hvad er vi i færd med (og villige til) at give slip på?

Det helt centrale spørgsmål og et som vil løbe som en rød tråd gennem træffet er: hvad er det man skal kunne ku’? Som barn på vores skoler, som ledere af og på vores skoler og som aktør i fremtidens samfund. 

Du kan på årets Ledertræf, der afholdes 28. - 30. september på Hotel Christiansminde i Svendborg, møde:

Jacob Mchangama
Jens Erik Kristensen
Finn Wiedemann
Svend Brodersen
Mette Martinussen
Ask Agger

og naturligvis dine kolleger fra andre skoler!

Vi glæder os til at diskutere, reflektere og være sammen med jer.

Hent invitation til Ledertræf 2016 her

Tryk her for tilmelding
 

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os