Lilleskolernes Sammenslutning

Pædagogisk Selskab

Her kan du finde og downloade artikler mv. fra Lilleskolernes Historiske Pædagogiske Selskab.

Lilleskolernes Historiske Pædagogiske Selskab

Lilleskolernes Historisk Pædagogisk Selskab består af en skare gamle lilleskolelærere, som gerne vil bidrage til lilleskolebevægelsen eller lilleskoletanken – desværre ikke med økonomisk støtte – men med at binde fortid og nutid sammen ved at grave ned i vores fælles historie og måske derved finde fælles rødder og pædagogiske tanker, som stadig er en del af skolernes dna. Et forsøg på at finde og beskrive den røde tråd i vores fællesforståelse af det at være en lilleskole. Hvilke byggesten har vi brugt – hvilke var måske meget tidstypiske – og hvilke byggesten kan vi genkende i skolernes hverdag i dag.

Foreløbige artikler;

Interview med Jannie Hedegård om blandt andet Astrid Gøssel (1891-1975)

Interview med Bjørn Strange (tidl. næstformand i FGL)

Interview med Søren Hedegaard (tidl. lærer og skoleleder)

Interview med Peter Højgaard Pedersen (tidl. sekretariatsleder i Lilleskolernes Sammenslutning)

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os