Lilleskolernes Sammenslutning

Om Lilleskolernes Sammenslutning

Lilleskolernes Sammenslutning arbejder for gode økonomiske forhold, frie rammer for undervisningen og tidssvarende vilkår for skoledriften, så skolerne kan løse de aktuelle opgaver og er parate til at tackle fremtidige vilkår.

Om Lilleskolernes Sammenslutning

Lilleskolernes Sammenslutnings formål er at støtte og fremme skolerne i deres pædagogiske og skolemæssige virksomhed. Det sker ved Sammenslutningens arbejde med:

Mødesteder:
Lilleskolernes Sammenslutning skaber og understøtter mødesteder og samspil mellem skolerne med henblik på at støtte skolerne i deres arbejde med og udvikling af pædagogik, undervisning, ledelse og organisation.

Rådgivning:
Lilleskolernes Sammenslutning rådgiver om skolens kernevirksomhed - pædagogik og undervisning - samt de økonomiske, administrative, ansættelsesretlige og ledelsesmæssige spørgsmål skolerne møder som arbejdsgivere og selvejende institution.

Dygtiggørelse:
Lilleskolernes Sammenslutning tilbyder kurser om pædagogiske, ledelsesmæssige, økonomiske, lovgivningsmæssige og juridiske emner, der tilgodeser medlemsskolernes behov og fremmer deres mulighed for at forfølge skolens mål og udnytte sine potentialer.

Repræsentation:
Lilleskolernes Sammenslutning repræsenterer medlemsskolerne i anliggender, hvor lilleskolerne har egne, særlige interesser som skoleform og varetager disse i forhold til myndigheder, organisationer, medier, osv. - dels i samarbejde med andre og dels selvstændigt.

Formidling:
Lilleskolernes Sammenslutning formidler viden om lilleskolernes skolesyn, erfaringer og virksomhed til nye skoleinitiativer, nye medlemmer og andre interesserede.

 

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os