Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Skolens reelle ejere

En skoles reelle ejere er den til enhver tid siddende bestyrelse (undtaget suppleanter).

Der er i 2020 indført en skærpelse af hvidvaskningsloven, som har medført en særlig pligt til, at skolens ledelse skal sikre, at registreringen af reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen er ajour og stemmer overens med skolens aktuelle bestyrelsessammensætning. Revisor skal kontrollere dette.

Registreringen foretages via virk.dk og bør ske umiddelbart efter en bestyrelses konstituering.

(Har skolen problemer med at foretage registreringen, for eksempel fordi den er registreret som en ”forening”, skal skolen skriftligt henvende sig til Erhvervsstyrelsen (virksomhed@erst.dk) for at få ændret registreringen til en selvejende institution med offentlig støtte under ”virksomhedsform”. Ved henvendelsen skal skolen oplyse cvr. nr. og vedhæfte skolens vedtægter. Der kan være lidt behandlingstid da forespørgslen også skal behandles i skattestyrelsen – og det kan være problematisk at ændre virksomhedsform og samtidig beholde sit cvr. nr.)

Senest opdateret: 4. januar 2023/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os