Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Hvad er sammenhængen mellem elevernes alsidige personlige udvikling og stå mål med kravet?

Hvis den frie grundskole beskriver egne undervisningsplaner, skal den frie grundskole også beskrive, hvordan det samlede undervisningstilbud giver mulighed for elevernes alsidige personlige udvikling.

Dette skal være beskrevet som en integreret del af de enkelte undervisningsplaner for fag og emner eller alternativt være beskrevet i selvstændige undervisningsplaner for arbejdet med elevernes alsidige personlige udvikling.

Elevernes alsidige personlige udvikling kan f.eks. omhandle elevernes ”lyst til at lære”, der bl.a. kan adresseres gennem trivselsarbejde, fokus på undervisningsmiljø og fokus på oplevelsen af meningsfuldhed og motivation. Elevernes alsidige personlige udvikling kan også omhandle det, at eleverne ”lærer på forskellige måder”. Dette kan bl.a. adresseres gennem skolens fokus på, at eleverne lærer på forskellige måder, fordi de er forskellige og har forskellige udgangspunkter. Elevernes alsidige personlige udvikling kan ligeledes omhandle det ”at lære sammen med andre”. Dette kan bl.a. kan adresseres gennem skolens fokus på samvær med andre og udvikling af elevernes sociale kompetencer.

Læs mere om den 2. forpligtende forudsætning - krav til beskrivelser af slutmål, delmål og undervisningsplaner.

Senest opdateret: 6. juni 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os