Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Ferieafregning når en medarbejder fratræder

Reglerne herunder er baseret på at medarbejderen er omfattet af Ferieaftalen i staten (FA) og dermed ferievejledningen (FV)

Almindelig ferie

Når en medarbejder fratræder, skal skolen afregne alle medarbejderens tilgodehavende feriepenge. Hvis medarbejderen har holdt forskudsferie, og skylder skolen ferie, skal medarbejderen trækkes i løn.

Når medarbejderen fratræder skal opgøres:

  • Hvor mange feriedage har ansatte optjent siden september?
  • Hvor mange feriedage har ansatte afholdt?

Når en medarbejder fratræder, skal skolen afregne 12,5% feriepenge til Feriekonto for den ferie, der er optjent, men ikke afholdt. Fratræder en medarbejder fx ved udgangen af december og har holdt efterårsferie i 5 dage, skal skolen afregne (4x2,08)- 5 dage = 3,32 dage. Feriepengene beregnes ud fra den ferieberettigede løn inkl. egetbidrag til pension (se punkt 7.2.1 i FV)

For den ferie der er optjent og afholdt (de 5 dage i efterårsferien), skal den særlige feriegodtgørelse udbetales. Den særlige feriegodtgørelse udgør 1,5% af den ferieberettigede løn dog uden egetbidraget til pension. (se punkt 5.3 i FV). Den særlige feriegodtgørelse skal opgøres forholdsmæssigt, således at det i dette tilfælde vil blive 5/25 dele af 1,5% af den ferieberettigede løn.

Særlige feriedage (6. ferieuge)

Særlige feriedage godtgøres kontant efter de almindelige regler om godtgørelse ved fratræden. Optjening af særlige feriedage følger fortsat optjenings- og afviklingsreglerne, som var gældende i den gamle ferielov. Dvs., at optjeningen i kalenderåret 2020 kan afholdes i perioden 1. maj 2021 til 30. april 2022. En medarbejder, der fratræder, vil således altid have optjent særlige feriedage for indeværende kalenderår, der skal afregnes ved fratræden, og ofte også for de to forudgående kalenderår.

Den kontante godtgørelse udgør 2,5% af lønnen i optjeningsåret. Er en eller flere dage holdt, nedsættes godtgørelsen forholdsmæssigt. (se punkt 5.8.3 FV)

Overførte feriedage

Er ferie overført efter aftale eller på grund af en feriehindring, og er ferien ikke holdt, skal skolen udbetale feriepengene for de overførte dage direkte til medarbejderen i forbindelse med fratræden.

Feriepenge for sådanne overførte dage beregnes af samme indtægtsgrundlag som feriedage optjent i indeværende ferieafholdelsesperiode og udgør ½ % pr. overført feriedag. (ex. 7.10 i FV)

Regler for afholdelse af ferie i opsigelsesperioden

Se denne oversigt

 

Hvis du ønsker adgang til et regneark til beregning af feriepenge og resterende ferietillæg ved fratrædelse

Så skriv til lars@lilleskolerne.dk

 

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os