Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Økonomi

Skolens økonomi

Bestyrelsen har det øverste ansvar for skolens økonomi. Mange skolebeslutninger har økonomiske konsekvenser og således er drøftelser og prioritering af skolens økonomi ofte en del af et bestyrelsesmøde. En sikker og sund styring af økonomien er en forudsætning for skoledrift og udvikling. Her skal der være et meget tæt samarbejde mellem bestyrelsen og skolens ledelse.

Økonomisk udvikling

Det vigtigste redskab for skolens økonomistyring er budgetlægning. Bestyrelsen skal sørge for at budgetlægningsfasen er højt prioriteret, så bestyrelsen bliver præsenteret for valide budget- og regnskabstal. Det er som oftest skolens ledelse der præsenterer bestyrelsen for ”den økonomiske situation” og udarbejdelsen af budgetter beror i høj grad på et godt samarbejde. Det kommende års budget er selvfølgelig vigtigt, men der bør også udarbejdes budgetter for f.eks. de kommende tre år, der baserer sig på den økonomi eller forventning, skolen har pt. Herved kan bestyrelsen se tendenser for fremtiden, herunder om der er et vigende elevtal, lønstigninger eller lignende, som på få år kan have stor indflydelse på skolens økonomi, og som måske allerede nu skal forudses og adresseres.

Forventede udgifter i kommende år, fx i forbindelse med bygningsrenovering eller lignende skal ligeledes forudses. Bestyrelsen bør ved de almindelige bestyrelsesmøder løbende modtage økonomisk overblik over skolens budgetudvikling, afvigelser mm. Det kan ske ved, at skolens ledelse og administration udarbejder budgetopfølgninger eller på anden vis skaber overblik over skolens økonomiske situation. Bestyrelsen er ligeledes ansvarlig for at engagere en ekstern revisor og lade årsrapport udarbejde, som bestyrelsen skal underskrive.

Skolens økonomisk-administrative virksomhed

En fri grundskole er afhængig af, at der blandt skolens ledelse og administration er økonomikyndige medarbejdere. Skolen er ansvarlig for at varetage den økonomiske administration iht. lovgivningen, bogføring, budgetlægning, rapporteringer mm. Som medlem af bestyrelsen er der ikke særlige krav om besiddelse af særlige økonomiske kundskaber, og derfor er det særdeles vigtigt, at skolens kontor har den nødvendige økonomi-kompetence. Det er helt afgørende, at bestyrelse, ledelse og administration har adgang til både overordnede og detaljerede informationer om skolens økonomi, og at der er et tæt samarbejde herom.

Artikel om skoleøkonomi, økonomistyring, drift og likviditet - LS Aktuelt nr. 11, uge 43 21/22

Senest opdateret: 10. august 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os