Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Tjenestefrihed

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 

Medarbejdere kan blive bragt i familiemæssige udfordrende situationer, som nødvendiggør, at de kan få tjenestefri. Reglerne herfor er overordnet beskrevet i Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager.

Cirkulæret findes regler for tjenestefrihed i forbindelse med:

  • Pasning af syge børn under 18 år
  • Pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem
  • Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år
  • § 42 i lov om social service, samt
  • Mulighed for frihed på barns 1. og 2. sygedag. 

Hent cirkulæret

Hent vejledning om ret til dagpenge efter barselsloven ved pasning af alvorligt syge børn

PAV 26.2.3.4

Skolens håndtering af medarbejderønsker om tjenestefrihed uden løn og pension 

Skolerne kan bevilge tjenestefrihed uden løn og uden pension til medarbejdere, der måtte ønske dette, og når det passer ind i skolens planlægning i øvrigt. Med henvisning til cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager - og indhold i de enkelte overenskomster iøvrigt - er skolen forpligtet til at imødekomme ønsker om tjenestefrihed af sådanne årsager, når medarbejderen kan dokumentere forholdet. 

Ved imødekommelse af et medarbejderønske om tjenestefrihed uden løn, skal skolen være særligt opmærksom på at sikre, at der udarbejdes en skriftlig aftale, som dokumenterer aftalen om tjenestefrihed. Desuden bør det af aftalen fremgå, hvornår skole og medarbejder optager kontakt med henblik på afklaring af medarbejderens tilbagevenden til arbejdet.

Når en skole bevilger tjenestefrihed uden løn, optjener medarbejderen ferie og særlige feriedage for de første seks måneders orlov. Skolen bør i denne forbindelse være opmærksom på reglerne for både optjening og afvikling af sådan ferie, herunder i særlig grad have fokus på, om der kan modregnes i optjening af ferie og særlige feriedage, fordi medarbejderen har lønindkomst ved anden beskæftigelse i orlovsperioden henholdsvis sikre sig, at afvikling af sådan optjent ferie kan ske inden for rammerne af det enkelte ferieafviklingsår via genindtræden i stillingen. I samme moment bemærkes, at ferie alene optjenes, såfremt medarbejderen genindtræder i sin stilling.

Der henvises til Statens Ferievejledning afsnit 2.3.2 Tjenestefrihed uden løn og afsnit 5.2.4 Ferie optjent under tjenestefrihed uden løn.

Aftaleskabelon, tjenestefrihed uden løn og uden pension

Statens Ferievejledning

Senest opdateret: 31. januar 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os