Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Børneattester

Det er lovpligtigt for en skole at indhente børneattest for alle ansatte, der færdes blandt børn og under under 15 år. Når børneattesten er rekvireret skal den imidlertid slettes for at leve op til persondataloven. Det skal noteres i personalemappen at attesten er rekvireret.

Hent bekendtgørelse om indhentelse af børneattest

Rekvirer børneattest via politiet

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os
  • Arbejdsmiljø