Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Hvilke forskellige muligheder er der for fastlæggelse af mål og planer?

Den frie grundskole skal fastlægge og offentliggøre dens undervisningsmål og undervisningsplaner. Her beskrives de forskellige muligheder:

Mulighed a (Yderpol – ”Tilbagefaldsreglen”)

Den frie grundskole kan fastlægge, at den følger folkeskolens Fælles mål fuldt ud samt ministeriets vejledende læseplaner fuldt ud. 

 • Folkeskolens afsluttende kompetencemål
 • Folkeskolens kompetencemål på trinniveau 
 • Ministeriets vejledende læseplaner

Mulighed b 

Den frie grundskole kan fastlægge, at den følger folkeskolens afsluttende kompetencemål for alle obligatoriske fag og emner.  

Den frie grundskole kan samtidig fastlægge, at den følger folkeskolens kompetencemål på trinniveau for alle obligatoriske fag og emner eller minimum for de fag, hvor det er et krav, at frie grundskoler fastsætter delmål. 

Den frie grundskole kan stadig vælge at fastlægge og beskrive egne undervisningsplaner. 

 • Folkeskolens afsluttende kompetencemål 
 • Folkeskolens kompetencemål på trinniveau 
 • Skolens egne undervisningsplaner 

Mulighed c

Den frie grundskole kan fastlægge, at den følger folkeskolens afsluttende kompetencemål for alle obligatoriske fag og emner.  

Den frie grundskole kan stadig vælge at fastlægge og beskrive egne delmål (minimum for de fag, hvor det er et krav, at frie grundskoler fastsætter delmål) og fastlægge og beskrive egne undervisningsplaner. 

 • Folkeskolens afsluttende kompetencemål 
 • Skolens egne delmål 
 • Skolens egne undervisningsplaner

Mulighed d

Denne mulighed repræsenterer mange kombinationsmuligheder.  

Den frie grundskole kan fastlægge, at den for nogle fag/fagområder eller emner beskriver egne slutmål, delmål og/eller undervisningsplaner. For andre fag/fagområder eller emner kan skolen fastlægge, at den følger folkeskolens afsluttende kompetencemål (og evt. i visse fag kompetencemål på trinniveau).  

For de fag og emner, hvor skolen fastlægger, at den følger folkeskolens afsluttende kompetencemål, kan skolen også vælge at følge de vejledende læseplaner. 

 • Delvis skolens egne slut- og delmål. Delvis folkeskolens kompetencemål 
 • Delvis skolens egne undervisningsplaner. Delvis ministeriets vejledende læseplaner

Mulighed e (Yderpol – ”Mest mulig frihed”)

Den frie grundskole kan fastlægge og beskrive egne slutmål, delmål og undervisningsplaner, der tilsammen omfatter alle fagområder og emner. 

 • Skolens egne slutmål
 • Skolens egne delmål
 • Skolens egne undervisningsplaner 

Senest opdateret: 3. juni 2024/LL

 • Nyheder & udgivelser
 • Lilleskoler & skoleliv
 • Administration & ledelse
 • Kurser mv.
 • Om os