Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Ansættelser og ansættelsesbeviser

For de enkelte personalegrupper er der indsat skabeloner for ansættelsesbeviser, som er udarbejdet af parterne bag de respektive overenskomster.

Ansættelsesbeviserne knyttet til pædagog-, HK- samt 3F-ansættelser er obligatoriske at anvende på skolen, når denne har tiltrådt skoleforeningernes overenskomst for disse personalegrupper. 

Ansættelsesbeviserne for ledere og lærere er obligatoriske at anvende for alle skoler.

Udover ansættelsesbeviser finder du endvidere andre værktøjer, som kan være hensigtsmæssige for skolen i en ansættelsessituation.

Særligt ansættelser af skoleledere kan være en mere kompleks udfordring for skolen. Du kan under 'Ledere' finde drejebøger, som kan inspirere til, hvordan et forløb kan håndteres af bestyrelse og skole. 

Ny lov om ansætttelsesbeviser

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår hedder den nye lov, som er vedtaget den 11. maj 2023 og træder i kraft den 1. juli 2023. Med loven udvides arbejdsgiveres pligt til at oplyse om vilkår i ansættelsesforholdet. Udvidelsen af oplysningspligten indebærer, at flere lønmodtagere har ret til et ansættelsesbevis, at en del af oplysningerne om vilkår skal gives på et tidligere tidspunkt, og at der skal gives flere oplysninger.

Hent lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Lov om ansættelsesbeviser

Loven opregner de krav et ansættelsesbevis skal opfylde

Hent lov om ansættelsesbeviser

Personalemapper

Skolerne bør altid sikre, at der oprettes og findes en personalemappe for de ansatte ved skolen; uden undtagelse. Personalemappen skal indeholde de dokumenter, som er væsentlige for ansættelsesforholdet, ligesom det er vigtigt at sikre vedligeholdelse af indhold og dermed også sikre, at skriftlige dokumenter, som har betydning for udvikling i ansættelsesforholdet opbevares i personalemappen.

Læs mere om personalemappen og dens indhold her

Funktionsbeskrivelser

Stillings- og funktionsbeskrivelser har som formål at skabe overblik for både medarbejder, ledelse og bestyrelse, hvilket er gavnligt ved skifte i den enkelte stilling, konstituering og i det hele taget til at bevare et samlet overblik over fordeling af opgaveansvaret på den enkelte skole.

Funktionsbeskrivelser er særligt hensigtsmæssige i tilknytning til ledelsesansættelser, fordi netop overblik over indhold i ledelsesfunktioner er så central for skolen altid at have. 

Find skabelon for fnktionsbeskrivels her

Senest opdateret: 26. januar 2023/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os
  • Arbejdsmiljø