Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Ansættelser og ansættelsesbeviser

Lilleskolernes sekretariat opdaterer løbende skabeloner til ansættelsesbeviser for alle personalekategorier omfattet af overenskomst, når der er behov herfor og så skabelonerne sikrer overholdelse af lovgivningen. 

Det er vort råd, at skolen altid anvender en skabelon direkte fra hjemmesiden, når et nyt ansættelsesbevis skal udarbejdes. 

Skabeloner for ledere og læere er obligatoriske at anvende for alle skoler.

Skabeloner knyttet til pædagog-, HK- samt 3F-ansættelser er obligatoriske at anvende på skolen, når denne har tiltrådt skoleforeningernes overenskomst for disse personalegrupper. Har skolen ikke tiltrådt sådan overenskomst, opfordres man til at kontakte Niels i sekretariatet herom. 

Udover ansættelsesbeviser finder du andre værktøjer, som kan være hensigtsmæssige for skolen i en ansættelsessituation.

Særligt ansættelser af skoleledere kan være en mere kompleks udfordring for skolen. Du kan under 'Ledere' finde drejebøger, som kan inspirere til, hvordan et forløb kan håndteres af bestyrelse og skole. 

Genlæs Power Point med intro til nye ansættelsesbevislov

Hent lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Personalemapper

Skolerne bør altid sikre, at der oprettes og findes en personalemappe for de ansatte ved skolen; uden undtagelse. Personalemappen skal indeholde de dokumenter, som er væsentlige for ansættelsesforholdet, ligesom det er vigtigt at sikre vedligeholdelse af indhold og dermed også sikre, at skriftlige dokumenter, som har betydning for udvikling i ansættelsesforholdet opbevares i personalemappen.

Læs mere om personalemappen og dens indhold her

Funktionsbeskrivelser

Stillings- og funktionsbeskrivelser har som formål at skabe overblik for både medarbejder, ledelse og bestyrelse, hvilket er gavnligt ved skifte i den enkelte stilling, konstituering og i det hele taget til at bevare et samlet overblik over fordeling af opgaveansvaret på den enkelte skole.

Funktionsbeskrivelser er særligt hensigtsmæssige i tilknytning til ledelsesansættelser, fordi netop overblik over indhold i ledelsesfunktioner er så central for skolen altid at have. 

Find skabelon for fnktionsbeskrivels her

Senest opdateret: 9. november 2023/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os