Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Ansættelser og ansættelsesbeviser

For de enkelte personalegrupper er der indsat skabeloner for ansættelsesbeviser, som er udarbejdet af parterne bag de respektive overenskomster.

Ansættelsesbeviserne knyttet til pædagog-, HK- samt 3F-ansættelser er obligatoriske at anvende på skolen, når denne har tiltrådt skoleforeningernes overenskomst for disse personalegrupper. 

Ansættelsesbeviserne for ledere og lærere er obligatoriske at anvende for alle skoler.

Udover ansættelsesbeviser finder du endvidere andre værktøjer, som kan være hensigtsmæssige for skolen i en ansættelsessituation.

Særligt ansættelser af skoleledere kan være en mere kompleks udfordring for skolen. Du kan under 'Ledere' finde drejebøger, som kan inspirere til, hvordan et forløb kan håndteres af bestyrelse og skole. 

Lov om ansættelsesbeviser

Loven opregner de krav et ansættelsesbevis skal opfylde

Hent lov om ansættelsesbeviser

Funktionsbeskrivelser

Stillings- og funktionsbeskrivelser, som udarbejdes og opdateres ved behov, kan tjene til at skabe overblik for både medarbejder, ledelse og bestyrelse. Og dette kan i høj grad være gavnligt ved skifte i den enkelte stilling, konstituering og i det hele taget til at bevare et samlet overblik over fordeling af opgaveansvaret på den enkelte skole.

Funktionsbeskrivelser er hensigtsmæssige i tilknytning til ledelsesansættelser, tværgående ansættelser og i det omfang eksempelvis lærere eller pædagoger ud over deres primære ansættelser også oppebærer en række funktioner af tværgående eller særlig art. 

Funktionsbeskrivelse

Senest opdateret: 4.. maj 2022/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os