Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Seniorordninger i overenskomsterne

Overenskomst for Lærer og børnehaveklasseledere jf. protokollat om arbejdstid §13 og 13a:

Ansatte der d. 31. juli 2013 var fyldt 57 år, har ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt med fuld løn og pension.

Ansatte der ikke var fyldt 57 år d. 31. juli 2013 bevares retten til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt med tilsvarende lønnedgang, dog med fuld pension.

Retten gælder fra den normperiode den ansatte fylder 60 år.

Seniorordningsberegner, nedsat arbejdstid jf. §13a

Overenskomst 3F §21:

Ansatte har ret til 5 betalte seniordage årligt fra det fyldte 60 år. Læses som fra det kalenderår, hvor pågældende fylder 60 år.

Overenskomst HK §9:

Ansatte har ret til til 3 selvbetalte fridage, de sidste fem år inden folkepensionsalderen.

BUPL-overenskomst §9:

Ansatte har ret til 5 betalte seniordage pr. år fra det kalenderår, hvor den ansatte fylder 58 år.

Husk ansatte under BUPL-overenskomst er ikke omfattet af den nye seniorbonusordning.

 

Senest opdateret: 20. marts 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os