Lilleskolernes Sammenslutning

Bliv opdateret

LS Aktuelt udkommer elektronisk ugentligt - undtagen i skolernes ferie.

Nyhedsbrevet henvender sig til skolernes daglige ledelse og administration med nyt om økonomi, lovgivning, tilskud, OK, skoler m.v.

LS Aktuelt 2021

LS Aktuelt nr. 7, uge 38 - 21/22 (Fortsat smittehåndtering, Workshop-opfølgning, Lilleskoleparlament, Filmfestival mv.)

LS Aktuelt nr. 6, uge 37 - 21/22 (Persondata; aktindsigt - Google Suite, Ny løntabel, Covid og retningslinjer, Ansættelsesret, Skolebyt)

LS Aktuelt nr. 5, uge 36 - 21/22 (Covid-19 fortsat, Workshop arb. tid, sygedagpenge, lidt ansættelsesret, skolekonkurrence- og pris)

LS Aktuelt nr. 4, uge 35 - 21/22 (Finanslovsforslag, Covid-19, Webinar underretning, Tilskud trivsel, Sygedagpenge )

LS Aktuelt nr. 3, uge 34 - 21/22 (Covid-19 (gravide, lejrskole), Vejledning 5/9, ansættelse pens. lærere, div. frister)

LS Aktuelt nr. 2, uge 33 - 21/22 (Workshop arb. tid, Specialundervisning; hvem gør hvad?, Underretninger, GDPR og ansvar)

LS Aktuelt nr. 1, uge 32 - 21/22 (Skoleopstart, Isolation og erstatningsferie, Lønninger skoleopstart, Tilsynsberetning 2020, Diverse)

LS Aktuelt nr. 44, uge 26 - 2021 (Sommerferie, Nyansættelser og anciennitet, Ansættelse af pensionerede lærere, Tjenestefri)

LS Aktuelt nr. 43, uge 25 - 2021 (Covid; Sidste skoledag, Arb. tid og overarb., Sorgorlov, Ultrabit, Deadline indb. 8. kl. praktisk/m.)

LS Aktuelt nr. 42, uge 24 - 2021 (Covid; ny aftale og retningslinjer, Løn og sygdom i ferie, sygeprøver og karakterer)

LS Aktuelt nr. 41, uge 23 - 2021 (Covid; nye midler, Workshop arb. tid, Finansiel Strategi)

LS Aktuelt nr. 40, uge 22 - 2021 (Covid; Sociale arr., Folkeskolemio. også til Frie skoler, Seniordage, Lønsikring leder)

LS Aktuelt nr. 39, uge 21 - 2021 (Covid; Retningslinjer af soc. arr. og fejring af dim., tilsynsførendes besøg, LB Fond, Copydan)

LS Aktuelt nr. 38, uge 20 - 2021(Genåbn. 21. maj, ny vejl. samtykke, personoplysninger og retsligt grundlag, efter en Pandemi)

LS Aktuelt nr. 37, uge 19 - 2021(Samarb.-udfordringer / bistand, Arb.miljø, fleksjob, Kompetencefond, Covid-19 og arb.skade)

LS Aktuelt nr. 36, uge 18 - 2021(Covid; Alle elever tilbage, Fleksjobordning ny og gammel, rygepolitik)

LS Aktuelt nr. 35, uge 17 - 2021(Covid; Afstand og prøver, OK, Nye arbejdstidsregler, Ny lønregulering, Jubilæum)

LS Aktuelt nr. 34, uge 16 - 2021(Covid; Genåbning 21. april, Skærpet underretning, Temadage arbejdsmiljø, Certificering)

LS Aktuelt nr. 33, uge 15 - 2021(Covid; Auto-nedlukning, Samtykke, Ordninger sygedagpenge og barsel, Ferie, Teamsamarb.)

LS Aktuelt nr. 32, uge 14 - 2021 (Covid; Omlagt uv., Sommerens prøver, Lønregulering, OK 2021 aftaler på alle områder)

LS Aktuelt nr. 31, uge 12 - 2021(Covid; Genåbning 6. april, Veje til inklusion, Varsling af ferie, Kursus arb. miljø, LS konstitue.)

LS Aktuelt nr. 30, uge 11 - 2021(OK-forhandling lærere+, CFU, Midler til faglighed og trivsel, Ordn. sygedagp., Indefrosne FM)

LS Aktuelt nr. 29, uge 10 - 2021(Covid; div. retn., Optagelsesprøve, STUK og tilsyn, Skærmbrille, Varsling ferie, Skolevalg)

LS Aktuelt nr. 28, uge 9 - 2021(Covid; Test kan/skal, Gældstyrelse, Krav til indbetning af regnskabsm. 2022)

LS Aktuelt nr. 27, uge 8 - 2021(Covid; Tilskud til reng, Midler til faglighed og trivsel, Egenb. kostskolem, Bødevejl. GDPR)

LS Aktuelt nr. 26, uge 6 - 2021(Covid; Testspor, Aftale om prøver., Procentregulering, Distancearb./digital sikkerhed, Loyalitet) 

LS Aktuelt nr. 25, uge 6 - ekstra - 2021 (OK-21 - aftale på det statslige område)

LS Aktuelt nr. 24, uge 5 - 2021(Covid; 0-4 kl., Valg af ungd. udd., Unges rygning, Vaccination, Børnene først, Generalfs. 2021)

LS Aktuelt nr. 23, uge 4 - 2021(Covid; APV-skema, Reelle ejere se også LS nr. 24,Tilsynsberetning 2019 STUK)

LS Aktuelt nr. 22, uge 3 - 2021(Covid; Oplysningsforpligtelse, Løn under fravær, Øveprøver, Indsamling løntal til OK)

LS Aktuelt nr. 21, uge 2 - 2021(Tema-zoom-møder, Ny løntabel, Databeskyttelse for børn, Særlige FD, Proced. ans. SPS)

LS Aktuelt nr. 20, uge 1 - 2021(Lærernes arb. tid, Ingen indb. STUK, Aflysning af prøver, Sygedagp., Forskelsbeh., Dataansv.)