Lilleskolernes Sammenslutning

Bliv opdateret

LS Aktuelt udkommer elektronisk ugentligt - undtagen i skolernes ferie.

Nyhedsbrevet henvender sig til skolernes daglige ledelse og administration med nyt om økonomi, lovgivning, tilskud, OK, skoler m.v.

LS Aktuelt 2024

LS Aktuelt nr. 41, uge 25 - 23/24 (Ny platform digital dannelse, Skoletrafiktest 24, Ministerbrev, Nyt om prøver, LIFE Lab)

LS Aktuelt nr. 40, uge 24 - 23/24 (Lilleskolernes Musik- og Teaterfestival, Pedelnetværk og fagkollegasparring, Teaterrefusion)

LS Aktuelt nr. 39, uge 23 - 23/24 (Opgaveoversigter senest uge 26, Nyt om Folkeskolens prøver, Langtidssygemeldte og ferie)

LS Aktuelt nr. 38, uge 22 - 23/24 (Faciliterede netværk 24/25, Opgørelse af arb. tid, Skolens stamdata, OK 3F, Reelle ejere, Servicenyt)

LS Aktuelt nr. 37, uge 21 - 23/24 (Elever med høj begavelse, Prøver 2425, OK HK, Koda Gramex, Ferieaftale, Kompetencefond)

LS Aktuelt nr. 36, uge 20 - 23/24 (Majløn og løntillæg, Årskalender, Lilleskolernes Parlament 24/25, Aflønning ved eksamen)

LS Aktuelt nr. 35, uge 19 - 23/24 (Ny dato Repræsentantskab 25, Møde reg. af arb.tid., Pæd-OK, Intowords, Prøvenyt, Strandbadning)

LS Aktuelt nr. 34, uge 18 - 23/24 (Gode råd til bestyrelsesarbejdet, Online-møde om reg. af arb. tid, Servicenyt, Kompetencefond)

LS Aktuelt nr. 33, uge 17 - 23/24 (Repræsentantskab og træf 2024, Lønstigninger 1. april 24, Samlenotat om OK24, Konstituering)

LS Aktuelt nr. 32, uge 16 - 23/24 (Fælles onlinemøder OK24 og reg. af arb.tid, Udb. af særlige FD, Datofejl årskalender)

LS Aktuelt nr. 31, uge 15 - 23/24 (Årskalender 24/25, OK24-Zoom, Særlige FD, Fridage og løn, Tvillingorlov, Festival, Seniordn.Ber.)

LS Aktuelt nr. 30, uge 14 - 23/24 (Tilbage efter påske, Aprilløn og reguleringsprocent, Undervisningsmiljø status, Antimobbestrategi )

LS Aktuelt nr. 29, uge 12 - 23/24 (Aftale om folkesk., LS. Parlament 24/25, Trivselskommission, Ans.beviser, Survey, Servicenyt)

LS Aktuelt nr. 28, uge 11 - 23/24 (Organisationsaftale på lærerområdet, Survey fra LS, Repræsentantskab 2024, Online adm. flyttet)

LS Aktuelt nr. 27, uge 10 - 23/24 (Kommunens PPR-forpligtelse, Grundlovsdag, Arbejdsmiljø, Underretning, Økonomisystemer)

LS Aktuelt nr. 26, uge 9 - 23/24 (Temamøde generalforsamlingen, STUKs tilsynsplan 24, Servicenyt februar, Førstehjælp i skolen)

LS Aktuelt nr. 25, uge 8 - 23/24 (OK24 CFU-forlig, Skolemiljøarb., UPV afskaffes, Skærmbrug, Prøver, Teaterefusion, Kontingent) 

LS Aktuelt nr. 24, uge 6 - 23/24 (Samarbejde mellem skole og PPR, Rammeaftale musik Copydan AVU-medier) 

LS Aktuelt nr. 23, uge 5 - 23/24 (Lov om registrering arb.tid, Indeklima og energibesp., Servicenyt, Digitale bilag, Generalfors.) 

LS Aktuelt nr. 22, uge 4 - 23/24 (Arbejdstid opgaveoversigt, Billeder Årsskrift, Generalforsamlingen best. zoom, Fleksjob, Prøver) 

LS Aktuelt nr. 21, uge 3 - 23/24 (Demokratisk tilstand, Skolevalg 2024, GDPR og tilsyn, Udskrivninger og tilsyn) 

LS Aktuelt nr. 20, uge 2 - 23/24 (Således 2024, St. Bededag, Nye satser, Særpulje udd, Særlige FD, Grundlovsdag, Teaterfestival) 

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os