Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Hvilke krav er der til evalueringen af elevernes udbytte af undervisningen?

Som led i undervisningen skal frie grundskoler løbende foretage evaluering af de enkelte elevers udbytte af undervisningen.

Evalueringen skal danne grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kompetencer, den viden og de færdigheder, der følger af skolens fastsatte undervisningsmål, hvad end skolen har fastlagt egne undervisningsmål (slutmål og for nogle fag delmål) eller følger kompetencemålene, som de er beskrevet i Fælles mål.

Skolen skal altså lave en evaluering, så den kan sige noget om elevernes standpunkt i forhold til skolens fastsatte mål. Et standpunkt siger noget om, hvor tæt på opfyldelse af skolens undervisningsmål, eleven er. Et standpunkt er ikke nødvendigvis det samme som en tal-karakter. Der er ikke krav om, at frie grundskoler skal give tal-karakterer. Elevens standpunkt kan forklares som et tal, et bogstav, med få eller med mange ord. Det er op til den frie grundskole.

Læs mere om den 4. forpligtende forudsætning - Sammenhæng mellem skolens undervisningsmål og elevernes undervisningsresultater (samlet set) 

Senest opdateret: 6. juni 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os