Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Ferie og ferieregler

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018 aftalte de centrale parter, at de nye ferieregler implementeres i staten mv. ved at indgå en ny ferieaftale med tilhørende vejledning. I lyset heraf har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne indgået en ny ferieaftale og revideret vejledningen (se herunder).

Ferieaftalen er et supplement til ferieloven. Ferieaftalen erstatter således ikke ferieloven, men indeholder bestemmelser, hvor ferieloven suppleres og fraviges. Ferieaftalen indeholder bl.a. regler om de særlige feriedage og særligt ferietillæg, der også er omtalt i vejledningen. Ferieaftalen er gældende for alle de relevante overenskomster i skoleregi. Hvis skolen ikke har tilsluttet sig en overenskomst, skal det fremgå at ansættelsesbrevet, hvis ferieaftalen skal være gældende. 

Ferievejledningen er udarbejdet som en hjælp til anvendelse af ferieaftale og ferielov. Vejledningen indeholder i indledningen en oversigt og de grundlæggende begreber, og den har en god indholdsfortegnelse, som giver et godt overblik over de forskellige personalemæssige situationer i forhold til ferie. Brug vejledningen og/eller kontakt Lilleskolernes Sammenslutning for rådgivning.

Ferieloven ny (gældende fra 1. september 2020)

Hent ferieloven

Ferieaftalen: Personalestyrelsens cirkulære 

Ferieaftalen gælder for ledere, lærere og bh.kl. ledere, samt for medarbejdere omfattet af BUPL-overenskomsten, HK-overenskomsten og 3F overenskomsten

Hent ferieaftalen gældende fra 1. april 2024

Ferievejledningen - Udgivet af Skatteministeriet og centralorganisationerne i december 2019

Hent ferievejledningen

Senest opdateret: 21. maj 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os