Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Ferie

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Den nye ferielov bygger på et princip om samtidighedsferie, hvor ferie optjenes og afholdes over sammen periode. Udgangspunktet for lovændringen er et EU-direktiv som slår fast, at alle arbejdstagere får en årlig betalt ferie af mindst fire ugers varighed. Det betyder også som udgangspunkt at ferie skal afholdes og kan sjældent udbetales. I følge den danske ferielov optjener en lønmodtager i ferieåret ret til 5 ugers betalt ferie.

Det fleste ansatte har i ansættelsen ferie med løn, og hermed er der som udgangspunkt ikke ændringer i lønnen i perioder med ferie. En undtagelse hertil er ferietillæg som udbetales ud over "den normale løn".

Hovedprincipper;

- Ferie optjenes i perioden fra 1/9 til 31/8 med 2,08 dag pr. måned (25 dage pr. år)

- Ferie afholdes i samme periode dog til 31. december året efter

- Hovedferie varsles med 3 måneder og øvrig ferie med 1 måned

- Der kan indgås aftale om ferie på forskud

- Lærere og kombineret lærer/pædagog har fastlagt ferie;
18 dage i juli, 2 dage i august og 5 dage i efterårsferien
(Med mindre andet aftales)

- Reglerne om særlige feriedage ændres ikke jf. ferieaftalen (5 særlige feriedage om året)