Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Tavshedspligt

Bestyrelsesmedlemmer er som skolens ansatte iøvrigt omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt, jf. lov om friskoler og private skoler, mv., hvori det af §5, stk. 10 fremgår, at bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, lederen og øvrige ansatte ved skolen samt skolens tilsynsførende.

Inhabilitet

En præcis definition af inhabilitet kan findes i Lilleskolernes paradigme til bestyrelsens forretningsorden, note 7b.

Bestyrelsen bør være yderst opmærksom på at iagttage netop spørgsmål om (in-)habilitet i sit virke, da netop habilitetsforhold er afgørende for legitimitet i de beslutninger, der løbende træffes. 

Tavshedspligt 

En præcis definition af tavshedspligt kan ligeledes findes i Lilleskolernes paradigme til bestyrelsens forretningsorden, note 7a.

Tavshedspligten er lovfæstet og er dermed gældende, uanset om der forligger en underskrevet tavshedserklæring. Dette gælder dog ikke for suppleanter til bestyrelsen, som ikke er ”officielle bestyrelsesmedlemmer” samt praktikanter, som ikke er ansat på skolen.

Når suppleanter således indgår i bestyrelsesarbejdet skal disse derfor underskrive en tavshedserklæring. Ligeledes bør praktikanter underskrive en tavshedserklæring.

I forbindelse med konstitueringen af bestyrelsen kan det være hensigtsmssigt, at alle der indgår i bestyrelsesarbejdet, underskriver en tavshedserklæring. Herved vil skolen altid kunne dokumentere, at alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er informerede om de gældende regler vedrørende tavshedspligt i forvaltningsloven.

Hent skabelon tavshedserklæring

Senest opdateret: 25. oktober 2023/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os