Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøloven bestemmer, at eleverne har ret til et godt psykisk, fysisk og æstetisk undervisningsmiljø. Mindst hvert tredje år skal skolerne lave og offentliggøre en undervisningsmiljøvurdering, der beskriver skolens undervisningsmiljø og eventuelle udfordringer. Hvis der er problemer med undervisningsmiljøet, skal skolen lave en handlingsplan for, hvordan de løses.

Hvis der er problemer med det psykiske undervisningsmiljø, for eksempel hvis en elev bliver mobbet, har både skolen og forældrene et ansvar. Elever og forældre kan altid kontakte skolens leder eller lærere, hvis de oplever problemer med mobning. Skolen skal forsøge at finde årsagen til mobningen gemmen samtaler med de involverede elever og deres forældre.

Hent undervisningsmiljøloven

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har udarbejdet materialer til arbejdet med trivselsmålingen. Der er vejledningsmateriale og eksempler på undervisningsforløb, der kan bruges til at gennemføre trivselsmålingerne og til at følge op på dem. 

DCUM er en institution under ministeriet, der arbejder for at sikre et godt undervisningsmijø på alle uddannelsesinstitutioner.

Grundskole - Dansk Center for Undervisningsmiljø (dcum.dk)

 

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os