Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Overenskomst og aftaler for lærere og børnehaveklasseledere

OK 2021-2024

Resultat af forhandlingerne for lærere og børnehaveklasseledere

Ny aftale om om arbejdstid for lærere m.fl. i staten forventes vedtaget med overenskomst gældende fra 1. april 2021. Dog træder størstedelen af den nye aftale om arbejdstid først i kraft fra skoleåret 22/23. Det årlige arbejdstimetal er her fastlagt til 1924 timer.

Arbejdstidsaftalen af 4. januar 2021 for lærere m.fl.

Hent oversigt over arbejdstimerne fra 2022-2024
 

OK 2018-2021

Lærere og børnehaveklasseledere ved Frie Grundskoler.

Håndbogen omhandler løn og ansættelsesvilkår, herunder arbejdstid, i medfør at underliggende cirkulærer. Sammenskrivningen er udarbejdet i samarbejde mellem Lilleskolernes Sammenslutning, Danmarks Private Skoler, Dansk Friskoleforening og Frie Skolers Lærerforening.

Hent håndbog

De underliggende cirkulærer til overenskomsthåndbogen

Organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere fra den 27. februar 2020

Fællesoverenskomsten af 4. dec. 2019 - som organisationsaftalen henviser til

Arbejdstid for lærere børnehaveklasseledere af 4. marts 2020

Statens arbejdstidsaftale af 2. dec. 2019
 

Lærernes opgørelse af arbejdstid og årsnorm

Se her

 

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os