Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Overenskomst og aftaler for lærere og børnehaveklasseledere

Overenskomst for lærere og børnehaveklasseledere 2024-2026

Indtil der foreligger en opdateret overenskomsthåndbog henviser vi til overenskomsthåndbogen fra tidligere overenskomstperiode 21-24 suppleret med nedenstående samledokument indheholdene de nye resultater fra OK24. Det er også muligt at orientere sig i det nye resultatpapir af forhandlingerne af organisationsaftale for lærere og bh. kl. ledere ved frie grundskoler.

Hent samledokument om resultater af OK24 

Resultatpapir om fornyelse af organisationsaftale for lærere mv.

OK 2021-2024

Lærere og børnehaveklasseledere ved Frie Grundskoler. 

Håndbogen er 3-delt:

  • Del 1 omhandler løn og ansættelsesvilkår.
  • Del 2 omhandler arbejdstid.
  • Del 3 omhandler overensmkomstbestemmelser for pensionerede, der ansættes som lærere.

Hent håndbog 2021 - 2024 (med klikbare henvisninger til bagvedliggende generelle aftaler for området)

Sammenskrivningen er udarbejdet i samarbejde mellem Lilleskolernes Sammenslutning, Danmarks Private Skoler, Dansk Friskoleforening og Frie Skolers Lærerforening.

Aftale om arbejdstid for lærere m.fl. 

Aftalen om om for lærere m.fl. i bl.a. frie grundskoler trådte i kraft pr. 1. april 2021. Og med indgangen til skoleåret 2022/23 er aftalen nu fuldt indfaset. Det årlige arbejdstimetal er her fastlagt til 1924 timer.

Arbejdstidsaftalen af 4. januar 2021 for lærere m.fl.

Hent oversigt over arbejdstimerne fra 2022-2024

De underliggende cirkulærer til overenskomsthåndbogen

Organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere af 28. juni 2022

Fællesoverenskomsten af 30. marts 2022 - som organisationsaftalen henviser til

Cirkulære om protokollater om arbejdstid m.v. for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler af 28. juni 2022

Cirkulære om Arbejdstid for lærere m.fl. i staten af 8. juli 2021

Opgørelse af lærernes arbejdstid
 
Årsnormen varierer afhængig af personalegruppe, antal feriedage i perioden, samt skolens konkrete planlægning. Endvidere skal der selvfølgelig være opmærksomhed i forhold til ansættelsesgrad - nedenstående link henviser til årsnormen for de forskellige overenskomster.

 

Arbejdstid generelt / årsnorm

Opsigelser

Sager om opsigelse af medarbejdere håndteres efter reglerne, som er angivet i Organisationsaftalens kapitel 5.

Tag altid gerne kontakt til Lilleskolernes Sekretariat, Niels Strunge, med henblik på sparring og rådgivning i konkrete opsigelsessager forud for, at handling iværksættes. 

 

Senest opdateret: 24. april 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os