Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Tilsyn med skolens undervisning

Frie grundskoler har en udstrakt grad af frihed til at tilrettelægge deres undervisning, så den passer til den enkelte skoles egenart og formål.

Ifølge friskolelovens (FL) §1, stk. 2, skal skolerne dog give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen - stå mål med kravet - ligesom skolerne skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene - frihed og folkestyre-kravet. FL §5, stk. 2, fastslår endvidere, at skolerne i deres virke skal være uafhængige - uafhængighedskravet. Det følger desuden af friskolelovens § 2, stk. 3, at undervisningssproget skal være dansk.

Jf. FL §9 føres et lokalt tilsyn med frie grundskoler, enten ved selvevaluering eller ved en forældrevalgt tilsynsførende, mens Styrelsen for undervisning og kvalitet har ansvaret for at føre et overordnet statsligt tilsyn med skolerne.

Det statslige tilsyn tager udgangspunkt , at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte skolers ledelse og bestyrelse.

Senest opdateret: 23. maj 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os