Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Pension og gruppeliv

Pensionsordninger og -bidrag til skolens forskellige medarbejdergrupper 

Bestemmelserne om pensionsbidrag fremgår af overenskomsterne og de respektive pensionskassers (-ordningers) regelsæt. Skolen udreder altid det fulde pensionsbidrag – det vil sige såvel egetbidraget og arbejdsgiverbidraget. Opdelingen af pensionsbidraget i et egetbidrag og arbejdsgiverbidrag sker bl.a. af skattemæssige grunde. Pensionsbidrag ydes forholdsmæssigt i henhold til beskæftigelsesgraden

Fællesoverenskomsten §8 Gruppeliv og kritisk sygdom

For lærere og børnehaveklasseledere;

Ansættelesmyndigheden betaler præmie for de ansatte til gruppelivsforsikringen for statsansatte i Forenede Gruppeliv (aftale nr. 85034)

For øvrige ansatte se nedenstående oversigt side 2

Pensionsoversigt og gruppliv 2020

Forenede Gruppeliv

Find skoler

56 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning