Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Pension og gruppeliv

Pensionsordninger og -bidrag til skolens forskellige medarbejdergrupper 

Bestemmelserne om pensionsbidrag fremgår af overenskomsterne og de respektive pensionskassers (-ordningers) regelsæt. Skolen udreder altid det fulde pensionsbidrag – det vil sige såvel egetbidraget og arbejdsgiverbidraget. Opdelingen af pensionsbidraget i et egetbidrag og arbejdsgiverbidrag sker bl.a. af skattemæssige grunde. Pensionsbidrag ydes forholdsmæssigt i henhold til beskæftigelsesgraden

Pensionsoversigt ink. gruppliv 2022

Gruppeliv

Alle fastansatte bør være omfattet af en gruppelivsordning. De fleste overenskomster indeholder bestemmelser om gruppelivsordning, men i nogle tilfælde skal man være opmærksom på at tegne en gruppelivsaftale.

Notat vedrørende gruppeliv i henhold til de forskellige overenskomster

Forenede Gruppeliv

Senest opdateret: 20. maj 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os