Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Pædagogisk personale, overenskomst med AFG (BUPL/FOA)

Ansættelsesbevis pædagogisk personale 

Herunder findes ansættelsesbeviser for pædagogisk personale efter overenskomst mellem BUPL/FOA og aftaleenheden, som Lilleskolernes Sammenslutning er en del af.

Skabelonenerne er obligatoriske at anvende for de medlemsskoler i Lilleskolernes Sammenslutning, der har tiltrådt den pædagogiske overenskomst. Skabelonerne overholder den nye ansættelsesbevislov, der er trådt i kraft 1. juli 2023.

Hent skabelon for månedslønnet pædagogisk personale 

Hent skabelon for timelønnet pædagogisk personale

Hent skabelon for tilkaldevikarer

Hereunder er indsat skabeloner til brug for aftaler om løntillæg. Skabelonerne er obligatorisk at anvende for de medlemsskoler i Lilleskolernes Sammenslutning, som har tiltrådt den pædagogiske overenskomst:

Løntillæg til ledere

Løntillæg til pædagogisk personale i øvrigt

Senest opdateret: 1. september  2023/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os