Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Tjenesterejser, regler og satser for kørsel, overnatning

Om rejsegodtgørelse, opdaterede satser pr. 1. maj 2022

Skatterådet har ekstraordinært besluttet at ændre satsen for befordringsgodtgørelse pr. 1. maj grundet stigende benzinpriser. Det nye cirkulære fremgår nederst.

Skolens medarbejdere modtager godtgørelse for rejseudgifter efter de regler, der følger af overenskomsterne og aftalte ansættelsesvilkår. I praksis vil det sige, at man følger statens regler om tjenesterejser og om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter. 

Undervisningsministeriet har udsendt en vejledning (19. juni 2003) om kørselsgodtgørelse. I vejledningen præciseres betingelserne for at udbetale kørselsgodtgørelse, herunder reglerne om kørselsbemyndigelse. De aktuelle satser offentliggøres i et cirkulære fra Medarbejder og Kompetencestyrelsen og grundlaget fremgår af Tjenesterejseaftalen. Der er offentliggjort nyt cirkulære om tjenesterejseaftalen den 12. maj 2022.

Satserne reguleres normalt hvert år pr. 1. januar. Pr. 1. maj 2022 udgør de mest almindelige satser:

  • Almindelig godkendt kørsel: 2,17 kr. pr. km.
  • Kørsel i henhold til bemyndigelse: 3,70 kr. pr. km.
  • Time og dagpenge uden måltidsreduktion (Udlandet): 540,00 kr. pr. døgn.

Godtgørelserne er skattefri, men udbetalingerne skal oplyses til skattevæsnet.

Se mere om de aktuelle cirkulærer og regler nedenfor.

Senest opdateret: 12. maj 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os