Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Tjenesterejser, regler og satser for kørsel, overnatning

Om rejsegodtgørelse, aktuelle satser 2022

Skolens medarbejdere modtager godtgørelse for rejseudgifter efter de regler, der følger af overenskomsterne og aftalte ansættelsesvilkår. I praksis vil det sige, at man følger statens regler om tjenesterejser og om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter. 

Undervisningsministeriet har udsendt en vejledning (19. juni 2003) om kørselsgodtgørelse. I vejledningen præciseres betingelserne for at udbetale kørselsgodtgørelse, herunder reglerne om kørselsbemyndigelse. De aktuelle satser offentliggøres i et cirkulære fra Medarbejder og Kompetencestyrelsen og grundlaget fremgår af Tjenesterejseaftalen. Der er offentliggjort nyt cirkulære om tjenesterejseaftalen den 19. oktober 2021.

Satserne reguleres hvert år pr. 1. januar. Pr. 1. januar 2022 udgør de mest almindelige satser:

  • Almindelig godkendt kørsel: 1,98 kr. pr. km.
  • Kørsel i henhold til bemyndigelse: 3,51 kr. pr. km.
  • Dagpenge når alle måltider er betalt (Udlandet): 136,50 kr. pr. døgn.
  • Time og dagpenge uden måltidsreduktion (Udlandet): 546,00 kr. pr. døgn.

Godtgørelserne er skattefri, men udbetalingerne skal oplyses til skattevæsnet.

Se mere om de aktuelle cirkulærer og regler nedenfor.

Senest opdateret: 18. januar 2022/NS