Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Efterindtægt

Hvis en overenskomstansat medarbejder dør efter ansættelse i mindst 1 år, har en eventuel ægtefælle/registreret partner og umyndige børn, som medarbejderen har forsørgerpligt overfor, krav på udbetaling af efterindtægt.

Notat vedrørende efterindtægt i henhold til de forskellige overenskomster