Lilleskolernes Sammenslutning

Vold og trusler mod medarbejdere

Vold er ikke kun fysisk vold, men også psyksik vold fx i form af trusler og krænkende adfærd. 

Vold og trusler mod medarbejdere på skolen

Ved sager om vold og trusler mod en medarbejder anbefales det at kontakte sekretariatet for rådgivning.

Skolen har en række forpligtigelser både i forbindelse med det forebyggende arbejde og den konkrete håndtering af episoder med vold og trusler. Derudover er der særlige opmærksomhedspunkter vedrørende anmeldelsen af episoden.

For nærmere uddybning af skolens forpligtigelser for både forebyggelse og håndtering af vold og trusler på arbejdspladsen henvises der til

Arbejdstilsynets vejledning

Sager vedrørende elevers voldelige eller truende adfærd mod skolens personale er altid vanskelige, idet skolen i sin håndtering af sagen står i mellem – på den ene side – elev/forældre og – på den anden side – medarbejderen. Praksisændringen fra Erstatningsnævnet med krav om politianmeldelse gør ikke håndteringen af disse sager nemmere. Ud over at være vanskelige, er sager af denne karakter også sjældent ens og vil variere fx i relation til den specifikke baggrund for hændelsen, det implicerede barns alder og forholdene i øvrigt. Den optimale fremgangsmåde for skolen i disse sager vil derfor afhænge af sagens nærmere omstændigheder.

Se i øvrigt "Magtanvendelse" i menuen til venstre.

Senest opdateret: 17. oktober 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os