Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Friskoleloven, vedtægtsbekendtgørelsen og skolens vedtægter

Frie grundskoler er underlagt en række love og regler, hvis efterlevelse og en forudsætning for, at skolen kan modtage tilskud fra staten og i det hele taget kan oppebære et juridisk grundlag at drive skole på. 

Helt centralt for skolen er naturligvis friskoleloven, som angiver den overordnede lovgivningsmæssige ramme for det at etablere og drive en fri grundskole/lilleskole. Men mange andre love, bekendtgørelser, vejledninger m.v.  er også vigtige at være opmærksomme på for skolens bestyrelse, ledelse og de ansatte. 

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan de gældende love, bekendtgørelser og vejledninger findes. 

Klik her for at se ministeriets opdaterede oversigt over gældende love og regler for frie grundskoler.

Senest opdateret: 4. januar 2023/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os