Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Tilskud og takster

Her kan du finde oplysninger om tilskudstaksterne, således som de fremgår af finansloven, undervisningsministeriets takstkataloger m.m.

Tilskudsberegner 2022 finanslovsforslag red. 31/8-2021 

Takstkatalog 2022 m. fl.

 

Hent tilskudsbekendtgørelsen fra 18. december 2015