Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Tilskud og takster

De frie grundskolers indtægter er overskuelige. Statstilskuddet udgør langt størstedelen af indtægterne. Størrelsen af det statslige tilskud fastsættes som takster på regeringens finanslov og udbetales i forhold til skolens antal elever den 5/9. Tilskudstaksterne kendes kun med de udmeldte finanslove og kan derfor ikke nøjagtigt forudsiges flere år fremover.

På grundskoleområdet ydes der et tilskud, som fastsættes som en procentandel af den gennemsnitlige udgift pr. elev i folkeskolen. Denne procentandel kaldes for koblingsprocenten. Politisk har tilskuddet på grundskoleområdet været genstand for såvel op- og nedprioriteringer fra statens side de seneste år, hvilket har gjort skolernes tilskudsstørrelse mere vanskelig at forudsige.

Tilskudsberegner og takster fra finanslov 2023

Den nye regerings finanslovsforslag 2023 (FFL 23) blev præsenteret torsdag d. 23. marts 2023. De nye takster for de frie grundskoler blev offentliggjort den 4. maj 2023 - og finansloven er endeligt godkendt tirsdag den 16. maj 2023.

Koblingsprocenten er uændret 76%, og tilskudstaksterne er de samme som i det oprindelige finanslovsforslag fra august 2022 - med undetagelse af taksterne til specialundervisning og inklusion, som er reguleret i forhold til ansøgningsmængden. Taksterne er samlet set øget med ca. 5%. Stigningen skyldes forøgede udgifter i Folkeskolen samt forventede pris- og lønstigninger i 2023. 

Tilskudsberegner 2023 - jf. takstkatalog og endelig finanslov 2023 udg. 230523

Takstkatalog 2023 m. fl.

 

Hent tilskudsbekendtgørelsen fra 17. maj 2023

Tilskudsberegner og takster fra endelig finanslov 2022

Finansloven for 2022 er endeligt godkendt den 22. december 2021 i Folketinget, og det endelige takstkatalog blev offentliggjort den 16. december 2021. Taksterne er opregnet til det forventelige pris- og lønniveau for 2022, og der er ikke sket ændringer fra finanslovsforlaget, hvor koblingsprocenten fortsat er fastsat til 76%.

Taksterne for tilskud til specialundervisning er fastsat på baggrund af indberetninger af antal specialundervisningselever pr. 5. september 2021, og antallet af indberettede elever er på et år steget med ca. 7%. De endelige takster for tilskud til specialundervisning i 2022 er ca. 6% lavere end taksterne på finanslovsforslaget for 2022.

Tilskudsberegner 2022 - endelige takster - red. 28/12-2021 

Senest opdateret: 25. maj 2023/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os
  • Arbejdsmiljø