Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Tilskud og takster

Finansloven for 2022 er endeligt godkendt den 22. december 2021 i Folketinget, og det endelige takstkatalog blev offentliggjort den 16. december 2021. Taksterne er opregnet til det forventelige pris- og lønniveau for 2022, og der er ikke sket ændringer fra finanslovsforlaget, hvor koblingsprocenten fortsat er fastsat til 76%.

Taksterne for tilskud til specialundervisning er fastsat på baggrund af indberetninger af antal specialundervisningselever pr. 5. september 2021, og antallet af indberettede elever er på et år steget med ca. 7%. De endelige takster for tilskud til specialundervisning i 2022 er ca. 6% lavere end taksterne på finanslovsforslaget for 2022.

Tilskudsberegner 2022 - endelige takster - red. 28/12-2021 

Takstkatalog 2022 m. fl.

 

Hent tilskudsbekendtgørelsen fra 18. december 2015

Senest opdateret: 28. december 2021/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os