Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Tilskud og takster

Tilskudsberegner og takster fra finanslovsforslag 2024

Regerings finanslovsforslag 2024 (FFL 24) blev præsenteret torsdag d. 31. august 2023. 

Koblingsprocenten er uændret 76%, og der er pæne takststigninger på baggrund af pris- og lønregulering samt stigninger i folkeskolens gennemsnitlige udgifter i 2021.

Hent tilskudsbegner 2024 på baggrund af FFL 2024

Takstkatalog 2024 m. fl.

Hent tilskudsbekendtgørelsen fra 17. maj 2023

Tilskudsberegner og takster fra finanslov 2023

Den nye regerings finanslovsforslag 2023 (FFL 23) blev præsenteret torsdag d. 23. marts 2023. De nye takster for de frie grundskoler blev offentliggjort den 4. maj 2023 - og finansloven er endeligt godkendt tirsdag den 16. maj 2023.

Koblingsprocenten er uændret 76%, og tilskudstaksterne er de samme som i det oprindelige finanslovsforslag fra august 2022 - med undetagelse af taksterne til specialundervisning og inklusion, som er reguleret i forhold til ansøgningsmængden. Taksterne er samlet set øget med ca. 5%. Stigningen skyldes forøgede udgifter i Folkeskolen samt forventede pris- og lønstigninger i 2023. 

Tilskudsberegner 2023 - jf. takstkatalog og endelig finanslov 2023 udg. 230523

De frie grundskolers indtægter er overskuelige. Statstilskuddet udgør langt størstedelen af indtægterne. Størrelsen af det statslige tilskud fastsættes som takster på regeringens finanslov og udbetales i forhold til skolens antal elever den 5/9. Tilskudstaksterne kendes kun med de udmeldte finanslove og kan derfor ikke nøjagtigt forudsiges flere år fremover.

På grundskoleområdet ydes der et tilskud, som fastsættes som en procentandel af den gennemsnitlige udgift pr. elev i folkeskolen. Denne procentandel kaldes for koblingsprocenten. Politisk har tilskuddet på grundskoleområdet været genstand for såvel op- og nedprioriteringer fra statens side de seneste år, hvilket har gjort skolernes tilskudsstørrelse mere vanskelig at forudsige.

Senest opdateret: 31. august 2023/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os