Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Tilskud og takster

Tilskudsberegner og takster fra finanslov for 2024

Regeringen og en lang række af partier har den 27. november 2023 indgået aftale om finansloven for 2024. Finansloven er endeligt vedtaget den 14. december 2023.

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2024. Undervisningstakster, fællesudgiftstakster og takster for SFO og kostafdelinger er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 4,4%. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 12,4%. Koblingsprocenten er uændret 76%.

Taksterne for tilskud til specialundervisning og inklusion er fastsat endeligt på ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2024, og de er reguleret i forhold til indberetningen 5/9. Antallet af specialundervisningselever er steget med ca. 10 pct. fra 5/9 2022 til 5/9 2023. De endelige takster for tilskud til specialundervisning i 2024 er ca. 8 pct. lavere end taksterne på finanslovforslaget for 2024. Taksterne for inklusionstilskud er fastsat på grundlag af skolernes elevtal pr. 5. september 2023.

Hent orientering om ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2024

Hent tilskudsbegner 2024

Takstkatalog 2024 m. fl.

Hent tilskudsbekendtgørelsen fra 17. maj 2023

De frie grundskolers indtægter er overskuelige. Statstilskuddet udgør langt størstedelen af indtægterne. Størrelsen af det statslige tilskud fastsættes som takster på regeringens finanslov og udbetales i forhold til skolens antal elever den 5/9. Tilskudstaksterne kendes kun med de udmeldte finanslove og kan derfor ikke nøjagtigt forudsiges flere år fremover.

På grundskoleområdet ydes der et tilskud, som fastsættes som en procentandel af den gennemsnitlige udgift pr. elev i folkeskolen. Denne procentandel kaldes for koblingsprocenten. Politisk har tilskuddet på grundskoleområdet været genstand for såvel op- og nedprioriteringer fra statens side de seneste år, hvilket har gjort skolernes tilskudsstørrelse mere vanskelig at forudsige.

Senest opdateret: 20. december 2023/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os