Lilleskolernes Sammenslutning

For bestyrelser og formænd

Lilleskolerne afholder hvert år intromøder for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer samt møder for bestyrelsesformænd

Desuden holder foreningen et Lilleskoletræf, som samler skolernes bestyrelser og skoleledere

Bestyrelsesnetværk

I Lilleskolernes Sammenslutning har vi et skærpet fokus på skoleudvikling i samspil mellem den ansatte ledelse og den valgte ledelse. Dette fokus handler bl.a. om bestyrelsens, dvs. den valgte ledelses, rolle og forståelse af og perspektiver på sin rolle.

Alle vil det, der er bedst for skolen, men hvordan indretter og organiserer man sig, så der er styr på arbejds-, opgave-, og rollefordelingen - så man sammen kan arbejde for og bidrage til skolens udvikling? Dét mødes vi om i bestyrelsesnetværkene, som pt er aktive på Sjælland og under etablering i Jylland. Vi i Lilleskolernes Sammenslutning faciliterer møderne - med oplæg indefra og udefra - og med god plads til at sparre omkring udvalgte temaer såvel som spørgsmål der fylder på skolen.

Det fælles udgangspunkt for netværksmøderne er, at succesfuld skoleudvikling i høj grad afhænger af et godt samspil mellem skoleleder og bestyrelse. Et samspil med mange facetter - og et samspil, som kan stå overfor mange forskellige udfordringer alt efter hvad skolen står overfor og hvad skolen vil.

Kontakt os på sekretariatet hvis du/I har lyst til at deltage i netværkene: post@lilleskolerne.dk / 6914 9664

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os