Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Løntabeller

Løntabel pr. 1. april 2021 er nu tilgængelig

Den ny reguleringsprocent er nu offentliggjort af Medarbejder og Kompetencestyrelsen. Den er beregnet på baggrund af overenskomstforhandlingeren, hvor der er aftal lønstigninger pr. 1/4-2021 på 0,8%.

Den ny reguleringsprocent eller reguleringsfaktor er 11,1029% og lønstigningen er indregnet i nedenstående løntabel.

Regnearket indholder diverse generelle satser samt oversigter og tabeller for ledere, lærere, pædagogisk personale og teknisk administrativt personale.

Hvis du fx er i tvivl om de forskellige lønarter hos lærerne er med eller uden pension, om de bliver reguleret ved reguleringsfaktoren eller ved ændring af ansættelsesgrad, kan det anbefales at kigge i fane 2 "lønoversigt mm".

Løntabel gældende fra 1. april 2021 (red. 27/5-2021)