Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Løntabeller

Løntabel gældende pr. 1. oktober 2022 er tilgængelig

Løntabel er opdateret mht. ny reguleringsfaktor. Jf. de centralt aftalte lønreguleringer i aftaleperioden 21-24, skal der ske en generel lønstigning pr. 0,3% pr. 1. oktober 2022.

Seneste løntabel fra 1. august 2022 indholdt nye tillæg til lærere og børnehaveklasseledere mht. deltagelse i lejrskole eller andre arrangementer med overnatning. Tillæg til eksaminator eller censor skal aftales med den enkelte lærer. Tillæg ydes i stedet for arbejdstid.

Ny reguleringsprocent på 13,7411 er gældende til 1. april 2023.

Regnearket indholder diverse generelle satser samt oversigter og tabeller for ledere, lærere, pædagogisk personale og teknisk administrativt personale.

Hvis du fx er i tvivl om de forskellige lønarter hos lærerne er med eller uden pension, om de bliver reguleret ved reguleringsfaktoren eller ved ændring af ansættelsesgrad, kan det anbefales at kigge i fane 2 "lønoversigt mm".

Løntabel gældende fra 1. oktober 2022

Senest opdateret: 14. september 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os