Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Hvilke obligatoriske fag skal skolen stå mål med?

Den frie grundskoles undervisning står mål med det, der almindeligvis kræves i folkeskolen, når den frie grundskoles undervisning leder hen til slutmål, der er sammenlignelige med de til enhver tid gældende slutmål (afsluttende kompetencemål) for folkeskolens undervisning i de obligatoriske fag og emner.

Humanistiske fag Naturfag Praktisk/musisk fag
Dansk Matamatik Billedkunsk
Engelsk Biologi Håndværk og design
Tysk/Fransk Geografi Idræt
Historie Fysik/kemi Madkundskab
Kristendomskundskab Natur/teknologi Musik
Samfundsfag   Praktisk musisk valgfag

Den frie grundskoles egne fag og emner

Den frie grundskole kan give undervisning i fag og emner, der ikke er obligatoriske i folkeskolen. Den frie grundskole beslutter selv, om den vil fastsætte, beskrive og offentliggøre mål for fag og emner, som rækker ud over folkeskolens obligatoriske fagrække og obligatoriske emner.

Senest opdateret: 6. juni 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os