Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Referat af bestyrelsesmøder

Der er ingen lovkrav om offentliggørelse af referater (eller protokol) fra bestyrelsesmøder på frie grundskoler. Organiseringen af bestyrelsesarbejdet mht. indkaldelse, dagsorden, referat/protokol reguleres i skolens vedtægt og tilhørende forretningsorden. Uanset om referat/protokol (i tilpasset form) gøres tilgængelig for andre end bestyrelse og skoleledelse skal sådant udarbejdes, jf. vedtægtsbekendtgørelsens §6, stk. 2.

På mange skoler er der et anerkendelsesværdigt ønske om at styrke informationsniveauet om bestyrelsens arbejde. Imidlertid bør bestyrelsen ikke dele referatet med andre end ledelsen. Referater er interne arbejdspapirer. Men der kan være andre fremgangsmåder end offentliggørelse af et referat.

Ikke mindst er periodiske nyhedsbreve, orienteringer fra bestyrelsen, åbne møder o.l. både mulige og farbare (kommunikations-)veje for bestyrelsen, når denne ønsker at sikre et et hensigtsmæssigt informationsniveau til væsentlige interessenter. I sådanne sammenhænge kan bestyrelsen bevare det overordnede og strategiske perspektiv i orienteringerne, og derigennem adressere de væsentlige spørgsmål om, hvad der arbejdes med og i hvilken retning skolen bevæger sig. Samtidig undgår man at skulle formidle information fra møderne i referater, som enten kan være begrænsede i deres indhold grundet tavshedspligt eller direkte meningsløse, da det egentlige indhold under et givent punkt alligevel ikke rigtig kan refereres i en kreds uden for bestyrelsen grundet indholdets art og karakter.

Fastholder skolen og bestyrelsen praksis med udarbejdelse og publicering af referater, er det under alle omstændigheder uhyre vigtigt at være påpasselig i forhold til indholdet. Eksempelvis kan der i tilknytning til bestyrelsens møder være orienteringer om personalesager, elevsager, restancesager, hvor man må være opmærksom på reglerne for videregivelse af personoplysninger, ligesom der kan være drøftelser om byggesager, økonomi eller ny strategi, hvor fortrolighed i processen kan være ønskværdig og hensigtsmæssig.

Senest opdateret: 4. januar 2023/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os