Lilleskolernes Sammenslutning

For administrativt personale

Første torsdag i måneden afholder vi zoom-konference for skolernes administrative personale. Derudover afholdes årligt et kursusdøgn - desuden afholdes netværksmøder med skiftende emner og forskellige medlemsskoler som arrangører.

For administrativt personale

Lilleskolerne har tradition tro et velfungerende netværk for administrativt personale. Netværkets formål er at dels at styrke fællesskabet i og omkring skolernes administration og dels at formidle plads og rum til vidensdeling og sparring.

Lilleskolernes Sammenslutning er medarrangør af kurser og netværksmøder og fungerer som tovholder i forskellige sammenhænge. Som ny medarbejder i administrationen på en Lilleskole er der mange ting at forholde sig til. Lilleskolernes Sammenslutning og skolenetværket vil også meget gerne bidrage med råd og vejledning i en opstartsfase.

Du/I er altid velkommen til at kontakte os her i Lilleskolernes Sammenslutnings sekretariat.

En række mentorer har meldt sig til at være kontaktpersoner. Du finder herunder en kort beskrivelse af mentorordningen samt en kontaktliste.

Formålet med Lilleskolernes Mentorordning

Kontaktliste ”Mentorordning for administrativt personale på Lilleskolerne”

Hvert år afholdes et kursusforløb over 2 dage for det administrative personale på Lilleskolerne. I 2023 bliver det afholdt den 2.-3. oktober i Hornstrup ved Vejle. Programmet bliver udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af administrative medarbejdere fra forskellige lilleskoler.

Hent invitation og program 2023

---

I 2022 blev kursusdøgnet afholdt den 26-27 september på Emmaus ved Haslev. 

Se program 2022

Lilleskolernes Sammenslutning er vært for zoom-møder den første torsdag i de fleste måneder. Her giver Lilleskolernes Sammenslutning en opdatering og status på seneste nyt af relevans for skolernes administration. Til møderne vil aktuelle temaer blive taget op, og der vil altid være plads til sparring og erfaringsudveksling. Se nærmere i kalenderen i;

 LS-aktuelt

Senest opdateret: 17. maj 2023/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os