Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

SKI

Ski er hele den offentlige sektors indkøbsservice og -videnscenter. De udvikler indkøbsaftaler på varer, tjenesteydelser og IT og hjælper stat, kommuner og regioner med at skabe konkurrence og afløfte udbudspligten.

Frie Grundskoler er ikke underlagt udbudspligten, men er forpligtet til at agere økomomisk ansvarligt og dermed er skolen også forpligtet til at overveje, hvad der betales for varer og tjenesteydelser.

Lilleskolernes Sammenslutning har lavet et koncernabonnement for alle skolerne.

Når man køber ind via en SKI-aftale skal blot oplyses det fælles SKI-kundenummer og egen faktureringsadresse.

SKI kundenummer (5790000309580)

Det kan pt. være svært at danne sig et overblik over muligheder for indkøb, priser mv. I samarbejde med SKI arbejder vi i øjeblikket på at få udarbejdet en vejledning til skolerne. Vi forventer også at afholde et lille webinar i starten af 2021.

Indtil en vejledning foreligger kan man henvende sig til kundeservice hos SKI;

SKI kundeservice

Kontakt til Lilleskolernes Sammenslutning; lars@lilleskolerne.dk

Find skoler

56 skoler

Vis skoler på kort

Lilleskolernes Sammenslutning