Lilleskolernes Sammenslutning

Lilleskolernes Årsskrift

Her kan du læse og downloade vores Årsskrift, som udkommer hvert år i april

Årsskriftet består dels af en skriftlig beretning og dels af en temadel, som sætter fokus på et relevant emne

Tidligere årsskrifter

Årsskrift 2013

Lilleskolernes Årsskrift 2013 består af tre dele; en trykt beretning, en net-beretning samt en temadel "Lilleskolen 20-13 - Fortællinger om skoleforældre"

Bestyrelsens beretning 2013

Beretningen består både af en trykt del, som er udsendt til alle skoler, og en net-del, som udelukkende findes her på hjemmesiden til download.

Den trykte del indeholder:
Bestyrelsens skriftlige beretning samt oversigter over Lilleskolernes medlemsskoler, bestyrelse og sekretariat.

Net-delen indeholder:
Program for Lilleskoletræf, dagsorden for Repræsentantskabsmødet, Lilleskolernes årsregnskab 2012 samt oversigter vedr. skolernes økonomi og Lilleskolernes aktiviteter og tilbud.

Hent den trykte del af beretningen Se online

Hent net-beretningen Se online

 

Lilleskolen 2013 - fortællinger om skoleforældre

Lilleskolen 20-13 fortæller om forældrenes engagement i skolen via interviews med forældre fra forskellige medlemsskoler samt indlæg fra Lilleskolernes bestyrelsesmedlemmer m.fl. 

Hent Lilleskolen 20-13 - Fortællinger om skoleforældre Se online

 

I 2019 udgav Lilleskolernes Sammenslutning Med pædagogikken i forgrunden. En kvalitativ undersøgelse af pædagogisk arbejde på lilleskolerne - som praksis-perspektiver på inklusionsarbejde i den danske grundskoler. Arbejdet blev udført af Josefine Weng (cand.mag. i pædagogik og projektansat i Lilleskolernes Sammenslutning) med midler fra Undervisningsministeriet.

Vi har siden udgivelsen været ude og holde oplæg på en række af medlemsskolerne med afsæt i arbejdet. Hvis I er interesseret i dette, skal I endelig kontakte os: post@lilleskolerne.dk

Med pædagogikken i forgrunden

Årsskrift 2012

Bestyrelsens beretning 2012 

Lilleskolerne: Interessevaretagelse, aktiviteter, rådgivning, kurser, foreningens regnskab, skolernes årsregnskaber mv. - Skoleforeningens politiske årsberetning (Oprettet: 30.03.2012)

Se online Hent som pdf
 

 

Lilleskolen 2012 - Fortællinger om engagement

 

Lilleskolen 2012 indeholder 3 temaer: Skolen - om Lilleskolen med reportager fra udvalgte skoler, Samfund og skolen - om friskolens rolle i samfundet både nu og i fremtiden og Skolens ledelse - om hvordan det er at være leder på en Lilleskole.

Ydermere er publikationen krydret med et debat afsnit, hvor forskellige med tilknytning til Lilleskolen, giver deres besyv med omkring relevante problemstillinger, og et afsnit om spørgeskemaundersøgelsen der er blevet gennemført

Se online Hent som pdf

Årsskrifter 2011

Bestyrelsens beretning 2011
Lilleskolerne: Interessevaretagelse, aktiviteter, rådgivning, kurser, foreningens regnskab, skolernes årsregnskaber mv. - Skoleforeningens politiske årsberetning (Oprettet: 08.04.2011) 

Hent BERETNING 2011 Formandens mundtlige beretning - slides

Lilleskolen 20-11 - Fortællinger om at tage ansvar
Præsentation af CHARTER 11: Skolen er for børn - alle børn. Med 3 temaer: VIDEN om at tage socialt ansvar. SKOLEN - reportager fra nogle af de skoler, der har været med til at udarbejde CHARTER 11. DEBAT - bestyrelsens overvejelser om at tage ansvar  

Hent LILLESKOLEN 20-11

Årsskrifter 2010

Bind 1: Beretning 2010
Bestyrelsens beretning - orientering om Lilleskolernes aktiviteter, rådgivning, kurser mv. Udsendt marts 2010

Hent BERETNING 2010

Bind 2: Lilleskolen 20-10 - Fortællinger fra skoler om skoler
Med 4 temaer: Kreativitet, ledelse, skole og bestyrelse 

Hent LILLESKOLEN 20-10

Du kan også hente de 4 temaer enkeltvis 

KREATIVITET sådan får musiske fag høj status uden eksamen

LEDELSE tips og ideer til ansættelse af ny skoleleder

SKOLE sådan fik de nye skoler fodfæste

9 klummer ved bestyrelsens medlemme

Årsberetning 2009 

Bestyrelsens beretning - orientering om Lilleskolernes aktiviteter, rådgivning, kurser mv. Udsendt marts 2009

Hent beretning 2009

Årsberetning 2008 

Lilleskolernes beretning marts 2008 om virksomheden siden marts 2007 

Hent beretning 2008

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os