Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Personalegaver

Der er så godt som ikke tilladt at give personalegaver på frie grundskoler jf. Børne- og Undervisningsministeriets vejledning herom.

Revisor skal i sin revision vurdere, hvorvidt skolerne udviser sparsommelighed og anvender tilskud inden for skolens formål, herunder om skolerne holder sig inden for ministeriets vejledende retningslinjer om køb og modtagelse af gaver for selvejende institutioner, hvoraf det blandt andet fremgår, at skoler som hovedregel ikke bør afholde udgifter til gaver til medarbejdere af skolens midler. Der kan dog indkøbes blomsterbuketter: 

  • Til nyansatte medarbejdere
  • Til medarbejdere, som er syge
  • Til medarbejdere, der har jubilæum
  • Ved begravelser af medarbejdere og tidligere medarbejdere

Når der de seneste år har været ekstra opmærksomhed på området, så skyldes det eksempler på misbrug måske afledt af ekstra personalegaver i relation til den længerevarende Corona-pandemi.

Formuleringen i vejledningen er ret tydelig, og det strider lidt mod gængs praksis og almindelige sund fornuft på skolerne, hvor det har været kutyme at give fx en lille personalejulegave. Her i LS kan vi således også kun opfordre til at skolerne tager sin praksis mht. personalegaver op til revision. Vi formoder at både STUK og revisor er til at tale med, hvis man fx i personalehåndbogen skriver, at der som en del af skolens personalepleje årligt ydes en mindre erkendtlighed.

Hent "Vejledende retningslinjer for køb og modtagelse af gaver for selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område

Senest opdateret: 28. marts 2023/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os