Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Lærere og børnehaveklasseledere

Ansættelsesbevis: lærere og børnehaveklasseledere - 

Skabelonerne omfatter måneds- og timelønnede lærere, samt tilkaldevikarer. 

Skabelonerne, som overholder lovgivning for ansættelsesbeviser pr. 1. juli 2023, er obligatoriske af anvende for alle medlemsskoler i Lilleskolernes Sammenslutning - både ved nyansættelser og ved udstedelse af nye ansættelsesbreve til allerede ansatte lærere ved skolen.

Hent skabelon for månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere

Hent skabelon for timelønnede lærere og børnehaveklasseledere

Hent skabelon for tilkaldevikarer

Til brug for beregning af lønanciennitet kan beregningsskema findes her:

Lønanciennitet månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere

Med ansættelsesbeviset udleverer skolen bilag med angivelse af behandling af den ansattes persondata.  

Hent skabelon til orientering om skolens behandling af persondata i ansættelsen

Diverse tillæg

Nedenfor findes skabeloner til brug for aftaler om tillæg. Udarbejdet af Lilleskolernes Sammenslutning og Frie Skolers Lærerforening.

Tillæg for særlige funktioner

Tillæg for kvalifikationer

Tillæg for tillidsrepræsentanten

Konstituering som leder (Aftale om konstituering af en lærer som skoleleder skal godkendes af FSL i forhold til aftale om løn). 

Opdateret 9. november 2023/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os