Lilleskolernes Sammenslutning

For ledere

Kurser for skolens ledelse omfatter bl.a. Lederinternater, Lederiet, månedlige digitale møder og det store Ledertræf, der afholdes hvert år i uge 38.

Ledermøder

Ledermøder i skoleåret 2023/2024

I dette skoleår har vi indtil nu fastlagt en række møder, der henvender sig til skolernes daglige ledelse. Det drejer sig om:

 • Ledertræffet 2023 
  20. - 22. september
  Program og invitation kan hentes via kalenderen på forsiden.

 • Lederiet 2023
  To dagsmøder - den 26. oktober og 28. november
  Program og invitation kan hentes via kalenderen på forsiden.

 • Lederinternat 2024
  12. - 13. marts 2024
  Program og invitation kan hentes via kalenderen på forsiden.

 • Kontinuerlige zoom-møder med fokus på aktuelle spørgsmål og problemstillinger

Ledermøder i skoleåret 2022/2023

I dette skoleår har vi indtil nu fastlagt en række møder, der henvender sig til skolernes daglige ledelse. Det drejer sig om:

 • Ledertræffet 2022 
  21. - 23. september
  Program og invitation kan hentes via kalenderen på forsiden.

 • Lederiet 2022
  To dagsmøder - den 27. oktober og 24. november
  Program og invitation kan hentes via kalenderen på forsiden.

 • Lederinternat 2023
  1. - 2. februar
  Program og invitation kan hentes via kalenderen på forsiden.

 • Kontinuerlige zoom-møder med fokus på aktuelle spørgsmål og problemstillinger

Ledermøder i skoleåret 2020/2021

I dette skoleår har vi indtil nu fastlagt en række møder, der henvender sig til skolernes daglige ledelse. Det drejer sig om:

 • Ledertræffet 2020 
  16. - 18. september (se menuen til venstre for tilmelding/program)

 • Lederiet 2020
  To dagsmøder - den 27. oktober og 26. november
  Program forventes klart medio september

 • Lederinternat 2021
  10. - 11. februar

 • Kontinuerlige zoom-møder med fokus på aktuelle spørgsmål og problemstillinger

Lederiet 2019: Motivation og andre pædagogiske paradokser

Vi glæder os til at slå dørene op for årets udgave af Lederiet.

Hent invitation og program her

Lederinternat 2018 - Barnet i Lilleskolen

Til dette års Lederinternat skal vi se nærmere på hvilken plads og rolle barnet har og får på vores skoler. Hvordan forstår og kategoriserer vi barnet og hvordan er det med til at sætte rammerne for vores pædagogiske bestræbelser; for de måder vi organiserer os og arbejder pædagogisk og ledelsesmæssigt på?

Med ”Barnet i Lilleskolen” skal vi zoome ind på det barn, der står så centralt på vores skoler; hvad var barnet og hvad er det med tiden blevet til? Hvilket ansvar giver vi barnet i og for skolen, hvilken autoritet og autonomi tilskriver vi det – og hvordan producerer og reproducerer dette på samme tid nogle bestemte forventninger til barnets måde at styre sig selv på og skolens måde at styre barnet på?

Til Lederinternatet vil vi gennem oplæg, diskussioner og workshops arbejde os ind på, hvordan vi kan forstå, forklare og legitimere barnet som objekt for og subjekt i det pædagogiske arbejde, der går for sig på lilleskolerne. Hvor er snitfladerne mellem autoritet og autonomi, mellem styring og selvstyring, mellem ret og uret, frihed og rettighed, etc. på din skole, hvordan afspejles det i den daglige praksis, og er det klart for skolens aktører og interessenter? Hvad er dine muligheder og din rolle som leder i og af en institution, der har med børn at gøre? Hvordan tager vi vare på barnet og lilleskolen?

Hent program og invitation

Tilmelding

 

Lederiet 2017: Tilbage til fremtiden - Lilleskolerne og digital dannelse

 

Med afsæt i den præmis, at skolen ikke primært forbereder til arbejdsmarkedet, men til deltagelse i samfundet generelt, tager vi på dette års udgave af Lederiet fat på, hvordan vi som skoler kan introducere til, arbejde med og give vores elever redskaber til at kunne begå sig socialt, etisk og kritisk i et samfund med sociale medier, virtuelle virkeligheder, digitale løsninger, robotter, etc. Vi vil zoome ind på og diskutere, hvad det er for udfordringer, vi som skoler og skoleform står overfor, med ankomsten af nye teknologier, der rækker ind i og udover klasserummet, de sociale samspilsformer, kommunikationsgange og –veje mellem ledelse og lærere, lærere og elever, skole og forældre, etc. 

Lederiet afholdes over to dagsmøder, tirsdag den 31. oktober og torsdag den 30. november - 2017.

Læs invitation og program her

Tilmelding: her

 

Lederinternat 2017 - Dannelse og lilleskoler
 

I fokus for Lederinternatet er denne gang den allestedsnærværende men svært håndgribelige dannelse. Når vi laver lilleskole, vil vi noget med nogen – og noget mere end blot og bart lære børnene at læse, skrive og regne. Men hvad ligger der i ”at ville noget med nogen”? Hvordan kan vi gribe om, begribe og kvalificere den dannelse, der går for sig i skolen og skolelivet? Dannelse af hvad? Dannelse i relation til hvad? Dannelse hvordan – og hvorfor?

Til Lederinternatet vil vi gennem oplæg, diskussioner og workshops arbejde os ind på, hvordan vi kan forstå, forklare og legitimere dannelse og de dannelsesprocesser børn på lilleskolerne indgår og tager del i? Hvor er snitfladerne mellem uddannelse og dannelse på din skole, hvordan afspejles din skoles specifikke dannelsessyn i den daglige praksis og er det klart for skolens aktører og interessenter? Hvad er dine muligheder og din rolle som leder i og af en institution der (ud)danner?

Hent invitation

Gå direkte til tilmelding

 • Nyheder & udgivelser
 • Lilleskoler & skoleliv
 • Administration & ledelse
 • Kurser mv.
 • Om os