Lilleskolernes Sammenslutning

Databeskyttelsesforordningen

GDPR

 

General Data

Protection Regulation

Brug af billeder uden samtykke

Datatilsynet har primo 2023 udgivet en ny og overskuelig vejledning og tjekliste, som skal gøre det lettere for skoler at navigere i, hvad de må, og hvad de ikke må, når det kommer til brug af billeder og video.

Hent vejledning og tjekliste

Mange skoler indhenter fortsat samtykke til skolemæssig brug af billeder, men måske er tiden inde til at overveje, om det er det rigtige at gøre? Der kan være en del administration forbundet med samtykkehjemmel – og et samtykke skal altid kunne trækkes tilbage, dvs. man skal selvfølgelig også kunne ”håndtere” et tilbagetrukket samtykke. Datatilsynets anbefalinger udvikler sig i takt med tolkninger af lovgivningen og samfundsudviklingen, og Datatilsynet anbefaler ikke generelt, at skoler baserer deres brug af billeder på et samtykke.

Det er inden for rammerne af GDPR, at skolerne tager billeder af eleverne, hvis de har et sagligt formål. Det skal man som udgangspunkt forvente som forælder. Men det betyder absolut ikke, at man på skolerne blindt kan tage billeder af alt muligt, gemme dem i årevis og dele dem med hvem som helst.

Datatilsynet påpeger at omtanke er vigtigt, når man tager billeder af elever - det betyder bl.a.:

  • Skolerne skal tage stilling til, om billederne i det hele taget er relevante at dele.
  • Skolerne skal undgå billeder, der udstiller børnene (eller lærerne).
  • Medarbejderne skal bruge skolernes udstyr til at tage billeder, så der ikke ligger billeder af børnene på fx lærernes private telefoner.
  • Skolerne skal sørge for at sætte nogle tidsfrister for sletning af billederne, som giver mening i forhold til formålet med billederne.
  • Hvis nogle forældre har noget imod et billede, bør skolen som udgangspunkt fjerne det, med mindre særlige grunde taler imod.

I stedet for at indhente et generelt samtykke til brug af billeder, kan skolen overveje alene at oplyse om, hvorledes skolen gør brug af billeder i det daglige. Der vil stadig skulle indhentes samtykke til brug af billeder til specielle formål, som ligger ud over ”normal skoledrift”.

Senest opdateret: 16. januar 2023/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os